Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Todas las entradas están organizadas en 10 categorías principales, que puedes consultar en la cabecera o en el margen derecho: Orientación académica y profesional, Técnicas de estudio, Tutoría, Atención a la diversidad, Convivencia, Padres, Presentaciones, Vídeos y Cortos, Gestión del Departamento de Orientación, IES A Sardiñeira.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".


Translate

miércoles, 17 de mayo de 2017

Instrucións de acceso á Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais 2017Publicáronse as instrucións para o acceso e admisión no Grao de Conservación e Restauración de Bens Culturais en Galicia para o curso 2017-2018.

PRAZO PARA A PROBA ESPECÍFICA:
O prazo para inscribirse na proba específica vai do 17 de maio ao 19 de xuño do 2017, na secretaría da Escola.

REQUISITOS DE ACCESO:


Cumprir un dos seguintes requisitos académicos:
 • Título de Bacharelato ou equivalente. Aquelas persoas que teñan pendente algunha das materias do bacharelato poderán realizar a dita proba e, no caso de obter praza, matricularse de forma provisional no prazo establecido; deberán acreditar a obtención do título de bacharel antes do inicio do curso no mes de setembro.
 • Título de licenciado ou graduado universitario.
 • Ter superada a Proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
 • Para os que non cumpren os requisitos académicos e teñen 18 anos ter superada unha proba de acceso. ENLACE.
Superar unha proba específica de aptitudes:
 • Esta proba específica é obrigatoria para todos os que soliciten admisión e cumpran os requisitos académicos. 
 • De conformidade co establecido no artigo 4.1 e 4.2 da Orde do 21 de novembrode 2016, a proba específica de acceso aos estudos superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais terá por obxecto demostrar que o aspirante posúe a madureza, os coñecementos e as aptitudes para cursar con aproveitamento estes estudos, será única para as diferentes especialidades destes estudos superiores, e terá carácter unificado para todos os aspirantes
 • A superación da proba sólo faculta ó aspirante para participar no proceso de admisión.


DESENVOLVEMENTO DA PROBA ESPECÍFICA:
 • Comezarán o 22 de xuño de 2017, de acordo co calendario establecido polo tribunal. Celebraranse na Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia.
 • Os aspirantes con discapacidade poderán solicitar adaptacións na proba (Ver resolución). 
 • Resérvanse prazas para Deportistas de Alto Rendemento. 
 • A proba versará sobre os seguintes exercicios
                 Exercicio 1: Madureza e formación
                 Exercicio 2: Aptitude plástica. 

MATRÍCULA NAS ENSINANZAS: 
Entre o 12 e o 20 de xullo de 2017.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...