Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Todas las entradas están organizadas en 10 categorías principales, que puedes consultar en la cabecera o en el margen derecho: Orientación académica y profesional, Técnicas de estudio, Tutoría, Atención a la diversidad, Convivencia, Padres, Presentaciones, Vídeos y Cortos, Gestión del Departamento de Orientación, IES A Sardiñeira.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".


Translate

martes, 10 de mayo de 2016

Instrucións de acceso e admisión á Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturias 2016 en GaliciaPublicáronse as instrucións para o acceso e admisión no Grao de Conservación e Restauración de Bens Culturais en Galicia para o curso 2016-2017.

PRAZO:
O prazo para inscribirse na proba específica vai do 10 de maio ao 13 de xuño do 2016, na secretaría da Escola.


ACCESO:
  • Estar en posesión do título de bacharel ou titulación declarada equivalente, ou ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e superar a proba específica de acceso.
  • Estar en posesión do Título de Técnico superior de Artes Plásticas e Deseño, para os cales se reserva un 20% das prazas. 
  • Superar unha proba de acceso (para os que non cumpren os requisitos académicos e teñen 18 anos) e posteriormente a proba específica. 
Aquelas persoas que teñan pendente algunha das materias do bacharelato poderán realizar a dita proba e, no caso de obter praza, matricularse de forma provisional no prazo establecido; deberán acreditar a obtención do título de bacharel antes do inicio do curso no mes de setembro.

PROBAS:
Comezarán o 27 de xuño de 2016.
  • Madureza e formación
  • Coñecementos específicos de dúas materias a escoller entre Historia de España, Historia da Arte, Física e Química, Bioloxía.
  • Aptitude plástica. 
MATRÍCULA NAS ENSINANZAS: 
Entre o 11 e o 15 de xullo de 2016.


No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...