Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

lunes, 6 de agosto de 2012

Convócase unha proba libre para o PCPI

A consellería de educación convocou hoxe unha proba libre do módulo formativo de carácter xeral do 2º curso dos programas de cualificación profesional inicial de formación complementaria a ciclos.

Está destinada ao alumnado que superara os módulos voluntarios correspondentes ao módulo 3 de ESA, según a orde do 13 de maio do 2008, para que poidan examinarse do módulo de formación complementaria a ciclos e así poder acceder directamente a estes.

Os requisitos dos aspirantes son:
- Terse matriculado nun PCPI antes do curso 11/12.
- Non estar matriculado no 2º curso dun PCPI no curso 11/12.
- Ter superado o 1º curso do PCPI e os módulos voluntarios  (correspondentes ao módulo 3 de ESA.
- Non ter superados todos os módulos voluntarios (correspondentes ao módulo 4 de ESA).

As solicitudes:
- Presentaranse no centro onde se estivo matriculado.
- Dentro do prazo comprendido entre o 3 e o 7 de setembro.

A proba:
- Os contidos da proba axustaranse á seguinte resolución.
- Os centros publicarán no seu taboleiro alomenos dous días antes da celebración da proba, a estrutura, o procedemento e os criterios de avaliación.
- A superación da proba dará dereito a unha certificación que permitirá o acceso a ciclos formativos de grado medio.

Ver a resolución da convocatoria.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...