Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Todas las entradas están organizadas en 10 categorías principales, que puedes consultar en la cabecera o en el margen derecho: Orientación académica y profesional, Técnicas de estudio, Tutoría, Atención a la diversidad, Convivencia, Padres, Presentaciones, Vídeos y Cortos, Gestión del Departamento de Orientación, IES A Sardiñeira.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".


Translate

sábado, 30 de abril de 2016

Acceso e admisión nas ensinanzas superiores de Música 2016 en Galicia


Publicouse a RESOLUCIÓN do 14 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Música para o curso 2016/17.


REQUISITOS DE ACCESO:
  • Título de Bacharelato ou Proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos e superar unha proba específica. No caso de ter materias pendentes de bacharelato é posible realizar as probas e matricularse provisionalmente nas ensinanzas, tendo ata o inicio de curso (comezos de setembro) prazo para acreditar a obtención do título de Bacharelato. 
  • A media ponderada da cualificación media obtida nos estudos do grao profesional suporá un 40% da cualificación final da proba de acceso. 
INSCRICIÓN NAS PROBAS:
  • Prazo comprendido entre o 29 de abril e o 6 de xuño de 2016. 
  • A inscrición realizarase na secretaría dos Conservatorios Superiores de Música de Galicia. 
PROBAS: Consultar a Resolución. 

MATRÍCULA:
O alumnado que obteña praza deberá formalizar a súa matrícula entre os días 7 e 15 de xullo.

ENLACES: No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...