Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

lunes, 9 de noviembre de 2015

Axudas da Universidad da Coruña para alumnos en situación de dificultade económica 2016

A Universidade da Coruña convoca axudas para sufragar os prezos públicos de matrícula destinadas ao estudantado matriculado en titulacións oficiais da UDC no curso 2015/16 co fin de contribuír a paliar as dificultades económicas que lle impidan continuar os estudos.

PRAZO DE SOLICITUDE: Do 29 de outubro o 30 de maio, ambos incluídos

DOTACIÓN: A contía da axuda non poderá superar os 1500 € e terá por finalidade sufragar os prezos públicos de matrícula.

REQUISITOS: 
  • Estaren matriculados na Universidade da Coruña no curso académico 2015/16, en calquera curso de primeiro ou segundo ciclo ou ciclo único dos estudos conducentes a títulos oficiais impartidos pola Universidade da Coruña conducentes á obtención do título oficial de Graduado, Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto, Diplomado, Mestre, Enxeñeiro Técnico, Arquitecto Técnico ou Mestrado.
  • Non estar en posesión nin reunir os requisitos legais para a expedición dun título universitario nalgún dos correspondentes estudos superiores.
  • Non obstante poderá concederse esta axuda ao estudantado que supere o primeiro ciclo ou estea en posesión dun título de Diplomado, Mestre, Enxeñeiro Técnico ou Arquitecto Técnico, Licenciado, Arquitecto, Enxeñeiro ou Graduado e se atope matriculado nun curso de adaptación ao Grao ou nun mestrado oficial impartido pola Universidade da Coruña.
  • Terse producido unha situación de dificultade económica debidamente acreditada que impida ao estudante a continuación dos seus estudos.
  • Non dispor doutras axudas públicas ou privadas destinadas a esta mesma finalidade ou cumprir os requisitos para obtelas.
ENLACE COA WEB: Sede electrónica.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...