Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

domingo, 14 de febrero de 2016

Convocadas probas para a obtención de determinados carnés e habilitacións profesionais en Galicia para o ano 2016

Publicouse a ORDE do 1 de febreiro de 2016 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2016 nas seguintes especialidades:Carnés profesionais que se convocan:

- Carné profesional en instalacións térmicas de edificios.
- Carné profesional de operador/a de guindastre torre.
- Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado,categoría A.
- Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado,categoría B

Habilitacións profesionais que se convocan:
- Operador/a industrial de caldeiras.
- Instalador/a de gas, categoría A.
- Instalador/a de gas, categoría B.
- Instalador/a de gas, categoría C.
- Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I.
- Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II.
- Reparador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría III.
- Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de refrixerantes fluorados.
- Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a tres quilogramos de gases fluorados.
- Manipulador/a en equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes fluoradosRequisitos das persoas aspirantes:

a) Estaren en idade legal laboral ou teren cumprida a idade mínima que, de ser o caso, poida esixir a normativa sectorial correspondente.
b) Requisitos especifícos que se establezan para cada especialidade según a normativa vixente. 

Prazo para a presentación de solicitudes:
  • Para a convocatoria ordinaria o prazo para presentar solicitudes será desde o día 15 ao día 26 de febreiro de 2016, ambos os dous incluídos.
  • Para a convocatoria extraordinaria o prazo para presentar solicitudes será desde o día 1 ao día 13 de xullo de 2016, ambos os dous incluídos.
Máis información:


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...