Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

sábado, 3 de septiembre de 2016

Novos ciclos de FP Dual en Galicia 2016/2017PRAZO DE SOLICITUDE: 
Desde o día 1 de setembro ata as 13.00 horas do día 13 de setembro de 2016.

PROCEDEMENTO DE SOLICITUDE:
  • Cada solicitante presentará unha única solicitude, segundo o modelo do anexo I, que se entregará en calquera dos centros que figuran no anexo II. Irán dirixidas á dirección do centro educativo.
  • Se a persoa solicitante presenta máis dunha solicitude, non se terá en conta a súa petición.
  • 2. Este modelo de solicitude estará dispoñible na Guía de procedementos e servizos, no enderezo https://sede.xunta.es, nas xefaturas territoriais da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e na páxina web http://www.edu.xunta.es/fp.
  • ENLACE ao modelo de solicitude.
REQUISITOS:
  • Ter entre dezaoito e vinte e nove ou feitos no ano natural en que comece o ciclo formativo.
  • Cumprir os requisitos de acceso aos ciclos formativos, para poder matricularse en todos os módulos profesionais do ciclo formativo correspondente.
  • Carecer da cualificación profesional, obtida e recoñecida polo sistema de formación para o emprego ou do sistema educativo, requirida para concertar un contrato en prácticas para o posto de traballo ou a ocupación obxecto do proxecto.
  • Non ter realizado con anterioridade un contrato de formación e aprendizaxe, e cumprir os requisitos establecidos na normativa laboral vixente para poder efectualo.
  • Non ter superado ningún módulo profesional do ciclo formativo do proxecto solicitado, agás que fose cursando outro ciclo formativo.
OFERTA DE NOVOS CICLOS DE FP DUAL: 
CONVENIOS ASINADOS: Enlace.No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...