Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Todas las entradas están organizadas en 10 categorías principales, que puedes consultar en la cabecera o en el margen derecho: Orientación académica y profesional, Técnicas de estudio, Tutoría, Atención a la diversidad, Convivencia, Padres, Presentaciones, Vídeos y Cortos, Gestión del Departamento de Orientación, IES A Sardiñeira.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".


Translate

jueves, 6 de abril de 2017

Convocatoria de probas Celga 2017

Resultado de imagen de probas celgaA Consellería de Educación publica a RESOLUCIÓN do 24 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2017.

REQUISITOS: 
Persoas nacionais ou estranxeiras que cumpran como mínimo 16 anos antes de que remate o 2017. 

DATAS DAS PROBAS: 
  • Celga 4: 10 de xuño de 2017
  • Celga 2: 11 de xuño de 2017
  • Celga 3: 17 de xuño de 2017
  • Celga 1: 18 de xuño de 2017
(Estas datas poderán mudarse por razóns de forza maior ou para a mellor administración das probas.)

PERSOAS CON DISCAPACIDADE: 
As persoas cunha discapacidade física ou psíquica igual ou superior ao 33 % que as imposibilite para acreditar algunha das destrezas comunicativas (comprensión oral, expresión oral, compresión escrita, expresión escrita) poderán solicitar a exención de realizar a proba ou probas referidas a esas destrezas.´

LUGARES DAS PROBAS:

SOLICITUDES E PRAZO: 
  • Un mes a contar a partir do 4 de abril.
  • As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado segundo o modelo ED114A, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.es).
  • Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel (Anexo I da resolución) en calquera dos lugares e rexistros establecidos.

TAXAS: O importe da taxa para inscribirse nas probas Celga será de 15,77 euros.

MÁIS INFORMACIÓN:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...