Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

miércoles, 10 de agosto de 2016

Semana de inmersión lingüística en lingua inglesa para 6º de Primaria e ESO "English Week"


A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria organiza unha serie de actividades de formación que se desenvolverán durante o curso escolar, nun centro residencial situado en Galicia, en réxime de internado onde se estimulará a práctica do idioma co apoio de profesorado nativo en lingua inglesa.PARTICIPANTES:

Poderán participar nesta convocatoria os centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria nos que se impartan ensinanzas de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria.
Cada centro poderá participar cun máximo de 25 alumnos e/ou alumnas, todos do mesmo nivel educativo.

CALENDARIO:
Estas actividades realizaranse en réxime de internado, en períodos semanais de domingo pola tarde ata o sábado seguinte pola mañá. 2. Levaranse a cabo durante os meses de outubro, novembro e decembro de 2016, de acordo co seguinte calendario e distribución.
– 1ª quenda: do 9 de outubro ao 15 de outubro, para alumnado de 6º de educación primaria. 
– 2ª quenda: do 16 de outubro ao 22 de outubro, para alumnado de 6º de educación primaria. 
– 3ª quenda: do 23 de outubro ao 29 de outubro, para alumnado de 6º de educación primaria. 
– 4ª quenda: do 30 de outubro ao 5 de novembro, para alumnado de 1º de ESO. 
– 5ª quenda: do 6 ao 12 de novembro, para alumnado de 2º de ESO. 
– 6ª quenda: do 13 ao 19 de novembro, para alumnado de 3º de ESO. 
– 7ª quenda: do 20 ao 26 de novembro, para alumnado de 4º de ESO. 
Centros privados concertados: 
– 8ª quenda: do 27 de novembro ao 3 de decembro, para alumnado de 6º de educación primaria.
– 9ª quenda: do 4 de decembro ao 10 de decembro, para alumnado de 1º e 2º de ESO. 
– 10ª quenda: do 11 de decembro ao 17 de decembro, para alumnado de 3º e 4º de ESO.

SOLICITUDES:
As solicitudes deberán presentarse polos centros preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.
O prazo remata o 16 de setembro de 2016. 

FINANCIAMENTO:
O programa inclúe:
1. Os monitores ou as monitoras que acompañarán o alumnado en cada un dos grupos durante a actividade.
2. Os gastos de docencia e o material escolar.
3. As actividades culturais e complementarias dos cursos.
4. Os gastos de mantenza e aloxamento.
5. Certificado de realización da actividade.
6. Seguro de accidentes e de responsabilidade civil.

ENLACES:

2 comentarios:

  1. como madre a estas alturas me gustaría saber en que residencia se quedarían ...no se donde encontrar información...necesitaría saber donde y con quien voy a dejar a mi hija...

    ResponderEliminar
  2. Supongo que lo publicarán pronto, te comprendo, yo llamaría a la Consellería: http://www.edu.xunta.gal/portal/telefonos

    ResponderEliminar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...