Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

miércoles, 19 de octubre de 2016

Recursos para a titoría nos ciclos de Formación Profesional

Resultado de imagen de accion tutorial

Comparto un conxunto de materiais prácticos para apoiar  o Plan de Acción Titorial na etapa de Formación Profesional, que veño elaborando e recopilando nos últimos cursos. 

Estes materiais facilítoos a comezos de curso aos titores de FP como guia para desenvolver as súas funcións co alumnado e co equipo docente. 

Uns son elaborados por min mesma, outros foron publicados pola Consellería de Educación, por exemplo o "Manual do Titor" e algúns atopados pola rede, por exemplo "Mi escudo de armas". 

Continuarei ampliando a entrada según vaia recopilando máis recursos. 

LISTADO DE MATERIAIS PARA A TITORÍA:


Materiais para preparar a avaliación inicial (actualizado)

Cada comezo de curso celébrase a avaliación inicial nos cursos de ESO, bacharelato e FP. Comparto os materiais que elaboro e facilito aos titores e profesores para a súa preparación, así como unha recopilación de probas de avaliación inicial. Abrindo cada enlace poden descargarse ou visualizarse en PDF.


domingo, 16 de octubre de 2016

Convocadas axudas para iniciar estudos no Sistema Univesitario Galego

Resultado de imagen de sistema universitario galego


PRAZO: Ata o 4 de novembro de 2016.

REQUISITOS:
  • Acreditar unha cualificación nas probas de acceso á universidade (PAU) ou noutras ensinanzas que lle permita o acceso cunha nota media igual ou superior a 5 puntos e inferior a 5,5 puntos, excluíndo a fase específica.
  • Estar matriculado por primeira vez en primeiro curso nunha universidade do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2016/17, dun mínimo de 60 créditos en ensinanzas conducentes á obtención dun título oficial de grao.
  • Non estar en posesión dunha titulación universitaria do mesmo nivel ou superior ao correspondente aos estudos para os cales solicita a axuda.
  • Non estar incluídos/as nos casos de exención total de matrícula (artigo 11 do Decreto 80/2016, do 23 de xuño. DOG nº 131, do 12 de xullo). 
  • Non ter recibido esta axuda en convocatorias anteriores.
  • Que a renda da unidade familiar non supere os seguintes limiares:
- Familias de 1 membro: 14.112 euros.
- Familias de 2 membros: 24.089 euros.
- Familias de 3 membros: 32.697 euros.
- Familias de 4 membros: 38.831 euros.
- Familias de 5 membros: 43.402 euros.
- Familias de 6 membros: 46.853 euros.
- Familias de 7 membros: 50.267 euros.
- Familias de 8 membros: 53.665 euros.

A partir do oitavo membro engadiranse 3.391 euros por cada novo membro computable da familia.

CONTÍA DA AXUDA: 
Importe total da matrícula, incluídas as taxas de apertura de expediente e a expedición e o mantemento de tarxeta de identidade. Máximo de 862,90 euros para as titulacións encadradas dentro da rama de Ciencias, Ciencias da Saúde, Enxeñaría e Arquitectura e grao en Belas Artes e de 618,10 euros para as titulacións encadradas dentro da rama de Artes e Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas.

PROCEDEMENTO DE SOLICITUDE:
As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado ED441C dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es.
Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos.

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES:
no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: www.edu.xunta.es/, na epígrafe de Ensinanza/Universidade.

ENLACE Á ORDE: 

sábado, 15 de octubre de 2016

Guia online de orientación académica y profesional

En esta guia online del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz encontramos un completo programa de orientación académica y profesional con multitud de actividades en distintos formatos, como Fichas tutoríasPelículas tutoríasArtículosVídeosPáginas webFábulas con moralejaInformes y guías

El programa está secuenciado en cuatro unidades didácticas, y en cada una se proponen varias fichas tutoriales y una completa lista de recursos online.
  • Unidad didáctica 1: Perspectiva de género en el trabajo.
  • Unidad didáctica 2: Autoconocimiento.
  • Unidad didáctica 3: Opciones formativas.
  • Unidad didáctica 4: Opciones laborales.

Accede a la guia online pinchando en este enlace o en la imagen.


jueves, 6 de octubre de 2016

Juicio a la educación tradicional

“Todo el mundo es un genio. Pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil”- Albert Einstein

Así comienza este vídeo, que en sólo 5´ hace temblar los cimientos de la educación que tenemos. Es un juicio a la educación tradicional actual y un alegato en favor de la diversidad. 

martes, 4 de octubre de 2016

Programa de habilidades sociales para el aula de convivencia

Resultado de imagen de habilidades sociales

Comparto unas actividades prácticas para trabajar habilidades sociales, en grupo o individualmente. Están elaboradas por Departamentos de Orientación de Zona Lora del Río (Sevilla) y me los he encontrado en el Blog Espacio Profesores.  Puede ser un material adecuado para el trabajo con el alumnado en el aula de convivencia. 

Los documentos son:


En cada uno hay un enlace para descargar el documento. 

Ejercicios para practicar la atención

Comparto un documento con varias propuestas de ejercicios para practicar algunas habilidades atencionales, elaborado por Departamentos de Orientación Zona Lora del Río (Sevilla).


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...