Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

domingo, 27 de enero de 2019

Convocadas as probas de acceso a ciclos de formación profesional de grao medio e superior en Galicia 2019
PRAZOS DE INSCRICIÓN:
 • CICLOS MEDIOS: Entre o 7 e o 22 de marzo de 2019, ambos os dous incluídos.
 • CICLOS SUPERIORES: Entre o 28 de xaneiro e o 8 de febreiro de 2019, ambos os dous incluídos.
REQUISITOS DE INSCRICIÓN:
 • CICLOS MEDIOS: Non cumprir requisitos de acceso directo e ter alomenos 17 anos no 2019. 
 • CICLOS SUPERIORES: Non cumprir requisitos de acceso directo e ter alomenos 19 anos no 2019.
NON NECESITAN PROBA: As persoas que posúan un título de Técnico Medio (Ciclo de grao medio) ou BUP teñen acceso directo aos ciclos de grao superior, non necesitan proba de acceso. (Consultar web da Consellería).

CONSULTAR EXENCIÓNS E DOCUMENTACIÓN: Orde do 22 de xaneiro de 2018

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN:

 • A solicitude preséntase en calquera instituto que imparta ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2018/19.
 • As solicitudes deberán presentarse en papel, no centro de inscrición, utilizando o formulario normalizado de solicitude, anexo I (código de procedemento ED312C) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal
 • Tamén poden enviarse por correo certificado ou presentarse a través da seguinte aplicación: https://www.edu.xunta.es/ciclosprobas/PaxinaInicio.do (a solicitude xerada deberase imprimir e posteriormente presentala no centro de inscrición. 
 • O centro de inscrición elixido pola persoa solicitante tomarase como referencia para a asignación da sede de realización da proba de acceso.


PERSOAS QUE ACREDITEN DISCAPACIDADE OU TDAH:

 • As persoas con necesidades específicas derivadas de alteracións físicas, psíquicas ou sensoriais cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % poderán solicitar as medidas ou os recursos adicionais necesarios para desenvolver a proba de acceso. 
 • Quen solicite proba adaptada deberao facer constar expresamente no momento da inscrición.
 • Ademais tamén poderán solicitar a adaptación das probas as persoas diagnosticadas de trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH). A solicitude de proba adaptada farase constar expresamente na solicitude de inscrición e xuntaráselle a xustificación documental do diagnóstico de TDAH (informe médico e informe psicopedagóxico se o houbese).
 • A adaptación da proba que deben superar estas persoas deberá respectar o esencial dos referentes de avaliación establecidos para as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio ou grao superior.

DATAS E HORARIOS DA PROBA:
Lembrar que hai que acudir á proba co DNI e a copia do impreso de inscrición que se realizou.


1. As probas de acceso aos Ciclos de Grao Medio terán lugar o día 28 de maio de 2019 no horario que se indica a seguir:
 • Ás 9.00 horas: presentación. 
 • Das 10.00 ás 13.00 horas: parte matemática (matemáticas) e parte sociolingüística (lingua castelá, lingua galega, ciencias sociais).
 • Das 16.00 ás 18.00 horas: parte científico-técnica (ciencias da natureza, tecnoloxía).

2. As probas de acceso aos Ciclos de Grao Superior terán lugar o día 10 de abril de 2019 no horario que se indica a seguir:

 • Ás 9.00 horas: presentación. 
 • Das 10.00 ás 13.30 horas: Parte común da proba (matemáticas, lingua galega e lingua castelá). 
 • Das 16.00 ás 18.30 horas: Parte específica da proba (materias específicas da opción vinculada ao ciclo formativo ao que se desexe acceder, segundo o anexo VII da resolución).


CALENDARIO DAS PROBAS 2019:  Enlace para imprimir calendario


OUTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ESTA CONVOCATORIA:

Ciclos Medios: Enlace para consultar a seguinte información.
 • Acceso á nota informativa
 • Instrucións para a realización da proba.
 • Sedes (lugares) para celebración da proba 2019.
 • Consultar listaxes de inscritos, listaxes de exencións, notas.
Ciclos Superiores: Enlace para consultar a seguinte información.
 • Acceso á nota informativa
 • Instrucións para a realización da proba.
 • Sedes (lugares) para celebración da proba 2019.
 • Consultar listaxes de inscritos, listaxes de exencións, notas.

IMPRESOS PARA INSCRICIÓN NA PROBA:

Impresos proba acceso a Ciclos Medios:

Impresos proba acceso a Ciclos Superiores:

ENLACES PARA INFORMARSE:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...