Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

jueves, 14 de marzo de 2019

Probas de acceso ao grao de Ciencias da Actividade Física e do Deporte na UNIVERSIDADE DE VIGO 2019-2020

Convocáronse as probas de aptitudes específicas para o acceso ao GRAO DE CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE, na universidade de Vigo, para o curso 2019-2020:

O alumnado interesado de 1º bacharelato, ou outras titulacións que aínda non remataran os seus estudos, pode presentarse ás probas físicas desta convocatoria (2019-20) pois, de acadar o APTO, sería válido tamén na convocatoria seguinte (2020-21). 

DATAS DAS PROBAS:
1ª data: 22  de Maio de 2019.
2ª data: 20 de Xuño de 2019.
3ª data: En caso de quedar prazas vacantes realizarase unha convocatoria extraordinaria o 23 de xullo de 2019.

PRAZO DE MATRÍCULA NAS PROBAS:
Para a convocatoria de maio e xuño: Do 11 de marzo ao 10 de abril.
En caso de celebrarse unha convocatoria extraordinaria no mes de xullo o prazo de inscrición será do 3 ó 5 de xullo.

TAXAS DE EXAME:
63,67 euros máis 6 euros en concepto de seguro de accidentes. O pago dos dereitos de exame permite presentarse ás tres convocatorias.

LUGAR DE EXAME: 
Na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte (Campus de Pontevedra, A Xunqueira, s/ 36005, agás a proba de natación, que terá lugar na Piscina do Centro Galego de Tecnificación Deportiva (Estadio da Xuventude).

INSCRICIÓN: 
Os aptos da convocatoria anterior non teñen que presentarse ás probas xa que a cualificación gárdase para o curso seguinte. O APTO gárdase para a convocatoria seguinte, é dicir, este ano tería validez na presente (2019-20) e na seguinte (convocatoria do 2020-21). 
Para efectuar a matrícula nas Probas Específicas de Admisión deberá cubrirse e enviar ou entregar o formulario de inscrición na Facultade, xunto cos documentos que se indican nas instrucións para a inscrición.PERSOAS CON DISCAPACIDADE:
Poderase adaptar tanto as probas como os protocolos e baremos das probas específicas.

VÍDEO EXPLICATIVO DAS PROBAS: 
Deben superarse con APTO 6 das 7 probas físicas, sendo obrigatorio obter o APTO na 1ª de Habilidades Acuáticas. Todos os exercicios teñen dous intentos excepto a proba de resitencia aeróbica.

1 comentario:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...