Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

lunes, 2 de abril de 2018

Convocatoria de bolsas Acoreuropa VII para titulados en FP (3ª convocatoria)


O Concello da Coruña convoca o programa BOLSAS EUROPA FP-PROXECTO ACOREUROPA VII (3ª Convocatoria). 
Resultado de imagen de bolsas acoreuropa VII

Nesta terceira convocatoria adxudicaranse 10 bolsas a titulados/as de ciclos superiores de FP, para facer prácticas formativas de tres meses de duración en empresas de Irlanda, Italia e Portugal.

O programa está dirixido a titulados en ciclos superiores de FP que acadaron a súa titulación en decembro de 2017 ou xuño de 2018, incluida a FCT (Formación en centros de traballo), e que realizasen os seus estudos en algún dos centros docentes que participan como socios no programa
 • CIFP Anxel Casal
 • CIFP Paseo das Pontes
 • CIFP Someso
 • IES A Sardiñeira
 • IES Fernando Wirtz
 • IES Ramón Menéndez Pidal
 • IES Urbano Lugrís
 • IES Escola de Imaxe e Son
 • IES Eusebio da Guarda

OUTROS REQUISITOS PARA PARTICIPAR:
 • Estar en situación de desemprego ou ter escasa experiencia profesional.

INSCRICIÓN:  
 • O prazo abrirase do 2 ao 27 de abril de 2018. 
 • As persoas interesadas en participar no programa deberán inscribirse en liña na páxina web municipal www.edu.coruna.es a través da ficha específica Bolsas ACOREUROPA VII. 3ª CONVOCATORIA; indicando os destinos para os que solicita a súa participación ordenados por preferencia (Ver as bases do programa). 
 • Posteriormente, a documentación do expediente e copia do xustificante da solicitude, asinada pola persoa solicitante (e, no caso de menores de idade, a persoa ou persoas que teñen a súa patria potestade ou tutela), deberá presentarse nos rexistros municipais ubicados no Pazo municipal de María Pita, Fórum Metropolitano, Mesoiro ou Ágora.

DOCUMENTACIÓN: 
 • Xustificante da solicitude debidamente cumprimentada e asinada.
 • Fotocopia do DNI/NIE ou pasaporte
 • Fotografía recente tamaño carné (con nome no reverso).
 • Declaración responsable de estar ó corrente do cumprimento das súas obrigacións tributarias co Concello da Coruña.
 • Se é o caso, fotocopia do documento de demandante de emprego
 • Se é o caso, calqueira título oficial de idiomas.
 • CV Europeo (en inglés)
 • Carta de motivación (en inglés)
 • Application form (en inglés)
 • Os centros educativos presentarán, por cada solicitante que estudase no seu centro, a seguinte documentación: Certificado do expediente académico. Informe da titoría do ciclo formativo ou da dirección do centro docente. 

PROCESO DE SELECCIÓN:
Para facer a selección, a Comisión de Valoración terá en conta as cualificacións obtidas nos seus estudos de FP, a súa competencia lingüística de idiomas extranxeiros, a valoración que faga o centro e o resultado dunha entrevista persoal pola Comisión.

As 10 bolsas distribúense da seguinte maneira:
 • Florencia (Italia): 4 bolsas
 • Lisboa (Portugal): 3 bolsas
 • Cork (Irlanda): 3 bolsas
As movilidades realizaranse de mediados de setembro a mediados de decembro de 2018. 
O órgano competente poderá variar a súa distribución en función da competencia lingüística das persoas seleccionadas.

As bolsas inclúen todos os gastos: 
 • As viaxes de ida e volta, o aloxamento, un seguro de accidentes e sanitario; e ademáis as persoas participantes recibirán unha cantidade económica para a súa manutención e estadía. 
 • O Concello tamén se encarga da xestión do programa: organización das viaxes, a búsqueda de aloxamentos, a búsqueda das empresas de prácticas, así coma da tramitación da documentación ante o SEPIE.

MÁIS INFORMACIÓN:
Servizo Municipal de Educación (A Coruña)
Casas de Paredes. Avda. da Mariña, 18 – 2ª e 3ª prantas. 15001 A Coruña
Correo-e: educación@coruna.es
Teléfono: 981 184 200 (ext: 12114 e 12038)


ENLACES: 
No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...