Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

lunes, 23 de diciembre de 2019

Convocatoria do proceso de acreditación de competencias profesionais en Galicia 2020

A Consellería de Educación publicou a Orde do 29 de novembro de 2019, pola que se convoca o proceso de acredita­ción de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, de distintas familias profe­sionais.

Novo calendario por COVID-19
Resultado de imagen de plan de acreditación de experiencia profesional xunta de galicia
QUE É A ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS?

É un proceso destinado a recoñecer, avaliar e acreditar oficialmente a competencia adquirida a través da experiencia laboral e outras aprendizaxes non formais. A acreditación de competencias realízase sobre unidades de competencia dos títulos de formación profesional vixentes. 


Para elo a A Consellería de Educación, Universidade e Formación profesional convoca cada ano o proceso de acreditación de competencias profesionais.

En cada convocatoria establécese a oferta de unidades de competencia e o número de prazas de distintas familias profesionais, os prazos de solitude de inscrición, o calendario do proceso e as sedes onde se realiza todo o proceso. 


CALES SON AS FASES DO PROCESO DE ACREDITACIÓN?

1º Inscrición.

2º Asesoramento: Nesta fase asígnase un asesor/a que acompañará e aconsellará ó candidato/a para que teña máis posibilidades de superar a fase de avaliación.

3º Proceso de avaliación: Nesta fase poderase demostrar as competencias profesionais para as que se solicite a acreditación mediante métodos de avaliación apropiados ás características do candidato/a. 

4º Acreditación da competencia profesional: Nesta fase entregarase unha acreditación de cada unha das unidades de competencia unha vez que se supere o proceso de avaliación. 


SOLICITUDES: 
 • Prazo: do 13 de xaneiro ao 7 de febreiro de 2020. 
 • Cada participante presentará unha única solicitude. Poderá elixir unha ou varias unidades de competencia das que se convocan, sempre que estean incluídas nun mesmo ciclo formativo e se desenvolvan nunha mesma sede.
 • A solicitude de participación no procedemento deberá presentarase obrigatoriamente por vía electrónica na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) e requirirá cubrir previamente os datos na aplicación informática que se atopa no enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion, desde onde deberá xerarse o formulario normalizado. Esta aplicación está activa a partir do 13 de xaneiro de 2020.
 • Os datos relacionados coa documentación xustificativa do historial profesional e/ou formativo e dos requisitos de participación no procedemento deberán cargarse na devandita aplicación informática.
 • Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).
TAXAS:
 • Fase de asesoramento: única taxa de 20´73 euros.
 • Fase de avaliación: 10´37 euros por competencia.

CALENDARIO DO PROCESO 2020:  (Calendario actualizado por COVID-19)

PARA MÁIS INFORMACIÓN ACCEDE AOS SEGUINTES ENLACES:

2 comentarios:

 1. Felicidades por tu reconocimiento por tu trayectoria en orientación educativa con TIC y en red, Mónica.

  Podéis ver los logos y enlaces más votados en: http://orientadoresenred.blogspot.com/2018/12/enlaces-orientic-mas-destacados-en-2018.html

  ResponderEliminar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...