Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

viernes, 31 de enero de 2020

Admisión e matriculación de alumnado en centros públicos en Galicia para o curso 2020 - 2021

O día 1 de febreiro iníciase o procedemento de admisión e matriculación do alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO e Bacharelato para o curso 2020- 2021. CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN:Reserva de praza para o centro ao que se estea adscrito
Do 1 ao 17 de febreiro
Data do sorteo público da letra a efectos de desempate
Última semana de febreiro
Publicación de postos escolares vacantes
Antes do 1 de marzo
Presentación en prazo ordinario de solicitudes de admisión (alumnado que cambie de centro para seguir cursando a mesma ensinanza ou para estudos superiores nun centro non adscrito)
Do 1 ao 20 de marzo
(Lembrar que o 19 de marzo é festivo e o 20 pode ser ponte nalgúns centros)
Presentación documentación acreditativa dos criterios de baremo
10 días hábiles contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión
Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas
Antes do 25 de abril
Reclamacións (realizarase ante o Consello Escolar nos centros públicos, e ante o titular nos centros privados concertados)
Prazo máximo de 5 días hábiles a partir do día seguite á súa publicación
Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas
Antes do 15 de maio
Formalización da matrícula en Educación Infantil e Primaria
Do 20 ó 30 de xuño
Formalización da matrícula en ESO e bacharelato
Do 25 de xuño  ó 10 de xullo
Prazo extraordinario de formalización de matrícula en ESO e bacharelato
Do 1 ó 10 de setembro


Resultado de imagen de importante
 • As listaxes de admitidos e non admitidos publicaranse nos taboleiros de anuncios dos centros educativos. Toda a información sobre proceso de admisión publícase nos centros educativos por todos os medios que teñan dispoñibles.
 • Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, en caso de duplicidade de solicitude esta suporá a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.
 • O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.
 • O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión (o último día para a renuncia da reserva é o 29 de febreiro).
 • No caso de solicitar praza en datas posteriores ao prazo fixadorealizarase na Inspección de Educación Secundaria, no Departamento Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

CRITERIOS A SEGUIR PARA A SOLICITUDE:
 • As solicitudes de reserva e de admisión de alumnado realizaranse mediante a cumplimentación do formulario de admisión, o cal se pode cumplimentar na aplicación informática "admisionalumnado" (/www.edu.xunta.es/admisionalumnado/) ou ser descargados e cumprimentados de forma manual polas familias. 
 • O alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición, para reservar praza, deberá presentar no centro de orixe ou a través de internet o formulario de solicitude (Formulario ED550A).
 • O alumnado que solicite praza nun centro non adscrito solicitará a admisión a través de internet  ou de forma presencial no centro docente indicado como primeira opción ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos utilizando o formulario de solicitude (Formulario ED550B). Na solicitude pódese relacionar ata 6 centros por orde de preferencia.
 • Os formularios serán facilitados gratuitamente nos centros e tamén estarán dispoñibles na páxina web da consellería:   https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/#
 • Poderase consultar o estado de tramitación da solicitude a través da aplicación informática utilizando o código de solicitude e o número de DNI da persoa solicitante.
 • Todas as solicitudes que non pudiesen obter praza nos centros solicitados serán remitidas á comisión de escolarización que lles asignará praza nos centros onde teñan vacantes tendo en conta, cando sexa posible, as preferencias dos pais indicadas na solicitude e a puntuación obtida por aplicación do baremo.
SORTEO PÚBLICO DAS LETRAS DE PRIORIDADE:
 1. No sorteo extraeranse catro letras do abecedario, que determinarán, correlativamente, a primeira e segunda letra do primeiro apelido e a primeira e segunda letra do segundo apelido. 
 2. As catro extraccións levaranse a cabo con todas as letras. 
 3. A orde de prelación comezará pola/o solicitante cuxo primeiro apelido comece coas dúas primeiras letras extraídas e, se non houber ningún, continuarase pola/o seguinte solicitante por orde alfabética. 
 4. No caso de coincidencia no primeiro apelido entre varias/os alumnas/os, comezarase por aquela/aquel cuxo segundo apelido comece coa terceira e cuarta letras extraídas e, se non houber ningún, pola/o seguinte solicitante por orde alfabética.
 5. No caso de coincidencia do primeiro e segundo apelido entre varias/os solicitantes, acudirase como criterio de desempate ao nome, por orde alfabética; en caso de persistir, dirimirase por sorteo.
 6. Cando os apelidos vaian precedidos de preposicións, conxuncións ou artigos, estes non serán tidos en conta.

SOLICITUDE DE ADMISIÓN PARA ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO:

 • Cada centro deberá reservar 3 postos escolares por unidade nos seguintes cursos: 4º de Educación Infantil, 1º de Educación Primaria e 1º de Educación Secundaria. 
 • Na solicitude de admisión os pais ou representantes legais deberán manifestar expresamente que ocupan unha praza reservada para alumnado con NEAE derivadas de:
- Discapacidade física, psíquica ou sensorial. 
- Sobredotación intelectual. 
- Trastornos graves de conduta. 
- Situación desfavorecida como consecuencia de factores sociais, económicos ou culturais. 
 • Xunto coa solicitude deberán achegar a documentación xustificativa das circunstancias manifestadas. 
 • Os centros deberán remitir as solicitudes xunto coa avaliación psicopedagóxica inicial no prazo máximo de 10 días hábiles á xefatura territorial, para a súa valoración no Equipo de Orientación Específico. 

DETERMINACIÓN DO NÚMERO DE ALUMNOS/AS POR UNIDADE ESCOLAR:
Para estimar as vacantes en cada un dos niveis, o número de alumnos/as por unidade é o seguinte:
- Segundo ciclo de EI e EP: 25 por unidade. 
- ESO: 30 por grupo. 
- Bacharelato: 33 por grupo. 

DOCUMENTACIÓN E ANEXOS COS FORMULARIOS:

CALENDARIO DE MATRICULACIÓN:
 • Educación Infantil e Educación Primaria: Do 20 ao 30 de xuño.
 • Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato: Do 25 de xuño ao 10 de xullo.
 • Prazo extraordinario para ESO e Bacharelato: Do 1 ao 10 de setembro. 

NORMATIVA:

MÁIS INFORMACIÓN:


49 comentarios:

 1. Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.

  ResponderEliminar
 2. Se puede anular una solicitud de admision en un cole antes d q acabe el plazo, para poder presentarla en otro, y si es asi como tendria que hacer ,gracias

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Hola. Pásate por el cole donde has entregado el impreso de admisión y coméntalo allí, para que retiren tu solicitud. No creo que tengas ningún problema porque aún está el plazo abierto, hasta el 29 de marzo.

   Eliminar
  2. jeje ... a mi me dijeron que no podías hacer nada, si te equivocaste , se siente , ya no hay solución.

   Eliminar
 3. Hola
  las listas de admitidos para bachillerato el curso 2016/17 sabes donde se puede ver? Gracias

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. En los propios centros publican las listas de admitidos. Puedes llamar por teléfono. Gracias

   Eliminar
 4. Hola, simi hijo no ha sido admitido en el ies solicitado (para 1 bachiller), cuales son los pasos que tengo que hacer ahora.
  Gracias

  ResponderEliminar
 5. Hola, buenas tardes,

  Y qué sucede si tengo que solicitar plaza en un colegio público cuando ya está comenzado el curso y nos deniegan la plaza en el centro que hemos solicitado? El caso es que nos tendríamos que trasladar por motivos laborales a finales de este año 2016. Nuestro hijo comenzaría primero de primaria en nuestra localidad (Bilbao) y más adelante nos tendríamos que cambiar de domicilio (Santiago de Compostela). Sé que nos tenemos que dirigir a la Inspección de Educación y que he de hacer la solicitud allí y que si no hay plaza en el colegio deseado me remiten a otro centro. Pero se podría hacer algo? alegar motivos de cercanía con el centro escolar que queramos? Recurrir??? Ya sabemos dónde vamos a residir y existen 2 colegios en los que estamos muy interesados y cerca de el que sería nuestro futuro domicilio. He hablado con los directores de los respectivos centros y no me garantizan la plaza, lógicamente, y creo que no disponen en estos momentos. Sé también que se podría aumentar en un 10% el ratio de niños matriculados en casos extraordinarios, pero que este aumento es potestativo para la Administración.

  Muchas gracias

  ResponderEliminar
 6. Perdona, cuando se saben los resultados de los examemes?

  ResponderEliminar
 7. Hola Mónica. Me acabo de quedar a cuadros cuando he visto a un niño al que no le corresponde ni por zona, ni por renta, ni ningún otro criterio en 1 de la ESO de Eusebio da Guarda. Máxime que sé que otros han quedado fuera cuando, por cercanía sí les correspondía. Cuando se sabe que la información ha sido un fraude ¿se aguardan los plazos?
  Gracias y un saludo

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Hola Belén, no tengo ni idea, si crees que ha habido algún fraude yo de tí pediría explicaciones a la dirección del centro, y si no te satisface a la inspección educativa.
   Gracias

   Eliminar
 8. Hola. Si este año admiten a mi hijo en un colegio y el año que viene solicito la admisión en otro que me gusta más, al solicitar esa admisión, ¿perdería la reserva de plaza en el centro en el que estuvo el año anterior?

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Hola, si pides plaza en otro centro pierdes la garantía de permanencia a no ser que no sea admitido en ninguno de los que se solicita. Estas obligado a informar en el centro de origen de que solicitas admisión en otro/s centros.

   Eliminar
 9. Bo día, acabanme de diagnosticar un neno con Tea polo médico especialista. A miña unidade/aula é de 25 alumnos. É posible reducir ese ratio agora con este diagnóstico en vistas do ano que ven? Cal é o procedemento a seguir agora, que debe facer o DO?

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

   Eliminar
  2. Hola. Agora o orientador debería facer unha avaliacion psicopedagóxica onde debrerá precisar os recursos extraordinarios que necesita e as súas necesidades educativas especiais. Coas conclusions deste informe máis o informe clínico a dirección debería informar a inspección para solicitar a redución de ratio para o curso que ven e para que dispoña deses recursos extraordinarios que precisa (se non os houber no centro). E a inspección dirá. O orientador pode solicitar asesoramento ao Equipo de Orientación Específico.

   Eliminar
 10. Moitas grazas pola pronta resposta, vén reflectido nalgunha lexislación?

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Penso que no Decreto de Atención á Diversidade: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/6009

   Eliminar
 11. El resultado del sorteo d 2017 es la I d Italia. No la L

  ResponderEliminar
 12. Hola, mi hija que va para primero de primaria no ha sido admitida en el ceip que puse en primer lugar, y tampoco aparece en los siguientes que puse. Esto es así y me lo dicen en otro momento o como funciona? Me dijeron que los que no entran en el primero que ponen tienen que esperar hasta junio porque pasa por inspección y no se que rollo, es cierto? muchas gracias

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Sí, es cierto. En ese caso la comisión de escolarización (Inspección) le asignará una plaza.

   Eliminar
 13. Buenos días:
  ¿La declaración de la renta que hay que utilizar para cubrir el apartado correspondiente es la del ejercicio 2016? Es decir, ¿sobre los ingresos de 2015?
  Muchas gracias.

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Pues tienes que utilizar la última declaración que hiciste, la del 2017 referida a los ingresos de 2016

   Eliminar
  2. Teóricamente y según las bases es la de 2 años antes, entonces también entiendo que sobre los ingresos de 2015 ¿y la situación familiar también la que se tenia en el año 2015? Esto es un poco lioso. Gracias

   Eliminar
  3. La normativa dice:
   Artigo 23. Acreditación e valoración do criterio da renda anual per cápita da unidade familiar
   1. Para a valoración deste criterio terase en conta a renda da unidade familiar que corresponda ao exercicio fiscal anterior en dous anos ao ano natural no que se presenta a solicitude.

   Así que se refiere al ejercicio fiscal del 2016, que declaraste en 2017. Por eso pone "anterior en dous anos ". Pero si tienes dudas puedes llamar a la Consellería y que te lo aclaren, tienes los teléfonos en el márgen derecho de este blog.
   Un saludo

   Eliminar
 14. Hola, si el lugar de trabajo de uno de los progenitores está en el área de influencia del centro y el del otro progenitor en el área limítrofe, se suman ambos? Cuantos puntos serían?

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Pues no creo, lo tienes en la normativa, orden del 12 de marzo de 2013, o si tienes dudas puedes llamar a la Consellería y que te lo aclaren, tienes los teléfonos en el márgen derecho de este blog

   Eliminar
 15. Buenas noches:con la solicitud de admisión cuyo plazo comienza hoy para, en mi caso, primero de eso....que documentación anexa tengo que presentar???? (DNI??? Declaración????

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Hola, lo puedes leer en la normativa, en este post tienes el enlace a la Orden del 12 de marzo de 2013.

   Eliminar
 16. hola, si de primera opción quiero un centro de mi zona por vivienda y de segundo quiero uno de área de influencia de mi centro de trabajo, en la solicitud tengo que rellenar los datos del centro de trabajo o esa información me la pedirían para baremar la segunda opción si no entrase en la primera?
  gracias.

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Pues no lo sé, si no está claro en la legislación consúltalo en inspección educativa.

   Eliminar
 17. Buenas tardes Mónica,estoy hecha un lío. A ver si me puedes ayudar. En caso de separación, y tener que ir a vivir a otra parte de la ciudad. Se podría pedir un cambio de colegio? Y si es posible, en qué fechas? O como podría hacer..., porque aún no sé en donde vamos a vivir. Muchísimas gracias.

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Sí, claro que puedes pedir otro centro, pero has de hacerlo en la Inspección Educación, donde tienen una comisión de escolarización para resolver estos casos.

   Eliminar
 18. Si en 20 días se produce un traslado de mi empresa en el mismo ayuntamiento y durante el curso trabajaré en esa zona hay alguna manera de puntuar por esa zona o es imposible puntuar por no ser mi lugar de trabajo hoy. Si es imposible no sería justo. No hay ninguna reclamación por este hecho?

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Interpreto que tiene que ser tu lugar de trabajo vigente, en el momento de la solicitud de admisión, antes de que salgan las listas de admitidos. Puedes consultarlo en la inspección y ejercer tu derecho de reclamar lo que consideres.

   Eliminar
 19. Para comenzar primaria en el centro donde se ha terminado infantil, ¿hay que formalizar matrícula? Gracias.

  ResponderEliminar
 20. Buenas tardes.
  Tengo reserva de plaza para mis dos hijos para el curso 2018/19 en el colegio donde actualmente cursan sus estudios. A día de hoy tengo la intención de matricularlos en otro colegio, en el que hay plazas disponibles. El plazo para que los colegios graben las matrículas del próximo curso está abierto. ¿Debo de comunicar al colegio de origen el cambio de palabra o por escrito? Si es por escrito, ¿hay algún formulario específico para ello?
  Muchas gracias

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Sí, por escrito, desconozco si hay un formulario, pero debes comunicarlo cuanto antes

   Eliminar
 21. Buenos días! Mi hijo está haciendo 4° ESO en un colegio concertado y nos gustaría cambiarlo a uno público para hacer el bachillerato. Cuales son los pasos a seguir. Gracias

  ResponderEliminar
 22. Buenos días! Mi hijo está haciendo 4° ESO en un colegio concertado y nos gustaría cambiarlo a uno público para hacer el bachillerato. Cuales son los pasos a seguir. Gracias

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Tes que presentar a solicitude de admisión do 1 ó 20 de marzo de 2019 (pódese facer a través da Sede Electrónica ou presencialmente).Neste enlace tes toda a información:

   https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED550B

   Eliminar
 23. Lovely blog. Thanks for sharing with us.

  ResponderEliminar
 24. Ola, moi boa a información.

  En todo caso debes cambiar as ligazóns ás solicitudes, porque este ano cambiou o modelo de impreso. Están aquí: https://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/26924

  Un saúdo.

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Moitas grazas pola corrección, xa os modifiquei. Un saúdo.

   Eliminar
 25. Hola para continuar en el mismo instituto donde se está cursando actualmente primero de bachillerato sería preciso volver a solicitar plaza? Gracias

  ResponderEliminar
 26. Hola puede un alumno q comienza E Primaria puede estar admitido en un centro público y en uno concertado a la vez. O sea admitido en los dos centros

  ResponderEliminar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...