Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

domingo, 1 de marzo de 2020

Axudas para alumnado de ESO e BACH para formarse en linguas estranxeiras 2020A Consellería de Educación publicou a Orde do ORDE do 10 de febreiro de 2020 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2020, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos.


REQUISITOS: 

 • Estar cursando 1º, 2º, 3º e 4º da educación secundaria obrigatoria,1º ou 2º de bacharelato en centros sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, durante o curso 2019/20, na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Ter superadas todas as áreas ou materias no curso 2018/19.
 • Ter acadado no curso 2018/19 unha cualificación mínima de ben no 6º curso de educación primaria para o alumnado de 1º de educación secundaria obrigatoria, e de 6 para o de 2º, 3º e 4º de Educación Secundaria Obrigatoria e de bacharelato na materia de lingua inglesa.
 • Para as actividades de integración, estar matriculado/a, no curso 2019/20, nun centro da Rede de centros plurilingües.
 • Non ter concedida, no presente curso académico, outra axuda coa mesma finalidade.
 • Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario,  recollidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
 • Estar en posesión do DNI, NIE ou pasaporte.

CONCEPTOS FINANCIADOS 
 • No caso das actividades que se realicen no estranxeiro, os gastos da viaxe desde o punto de saída dos distintos grupos.
 • Os monitores ou monitoras que acompañarán o alumnado en cada un dos grupos durante a actividade.
 • Os gastos de docencia e o material escolar.
 • As actividades culturais, deportivas e complementarias dos cursos.
 • Os gastos de mantenza e aloxamento.
 • O certificado de realización da actividade.
 • O seguro de accidentes e de responsabilidade civil.
 • As familias achegarán as cantidades que lles correspondan á empresa adxudicataria encargada da organización técnica da actividade (ver convocatoria no DOG).

DATAS: O período de realización destas actividades comprenderá desde a última semana do mes de xuño ata finais do mes de agosto de 2020, coa excepción das actividades de integración, que se desenvolverán no inicio do curso 2020/21. As datas concretas de realización das actividades daranse a coñecer coa publicación das listaxes definitivas do alumnado seleccionado.

PRAZO E SOLICITUDE: Ata o 26 de marzo de 2020, incluído. A solicitude realízase en liña ou presencial. 

PRAZAS OFERTADAS E ACHEGAS DAS FAMILIAS:No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...