Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

jueves, 17 de mayo de 2012

Estrutura das Ensinanzas de Música

Estas ensinanzas poden ser: 

 • REGRADAS: estúdanse en Conservatorios de Música e Centros Autorizados de Música (obtense un título con validez académica e profesional) 
 • NON REGRADAS: estúdanse en Escolas de Música (obtense un certificado) 
Estrutúranse en: 
 • Ensinanzas de Grao Elemental: Comprende 4 cursos académicos. Os criterios de admisión os establece cada centro, e normalmente atende ás aptitudes musicais dos interesados. 
 • Ensinanzas de Grao Medio: teñen unha duración de 3 Ciclos de 2 anos cada un (6 anos en total). Para o acceso non hai límite de idade pero si hai que superar unha proba, que será diferente acorde co Ciclo ou curso no que se queira ingresar e que atende ás aptitudes e coñecementos musicais do interesado. O alumnado que finalice estas ensinanzas obterá o título de bacharelato se supera as materias comúns do bacharelato, ainda que no realizara o mesmo na modalidade de artes na súa vía de música e danza. Asímesmo poderá simultanear as ensinanzas artísticas profesionais e a educación secundaria e se establecerán convalidacións con asignaturas optativas de ESO e Bacharelato. 
 • Ensinanzas de Grao Superior: Teñen unha duración dun só Ciclo de 4 cursos. Para o acceso hai que cumprir os seguintes requisitos: ter o título de Bacharelato, ter superado o 3º Ciclo de música e superar unha proba ordinaria para cada especialidade. Se non cumpres estes requisitos podes acceder se superas unha proba extraordinaria. Celébranse antes do 15 de xullo. Obtense o Título Superior, que equivale a Graduado Universitario. 
Especialidades: As especialidades reguladas son 25, a saber, arpa, cante flamenco, canto, clarinete, clave, contrabaixo, fagot, flauta travesera, flauta de pico, guitarra flamenca, instrumentos de cuerda pulsada do renacemento e barroco, oboe, órgano, percusión, piano, saxofón, trombón, trompa, tuba, viola, viola de gamba, violín e violoncello. 

Onde se Pode Estudar Música? 
En Escolas de Música: Son centros públicos ou privados que imparten ensinanzas non regradas de música dirixidas a aquelas persoas, sen límite de idade, que desexen unha formación musical. Tamén poden preparar para o acceso a ensinanzas regradas en conservatorios ou en centros autorizados (privados). 
Conservatorios de Música, que se clasifican en "Elementais" (imparten o grao elemental), "Profesionais" (imparten o grao Medio) e "Superiores" (imparten só o grao Superior). Tamén en Centros Privados Autorizados. 

ENLACES:

viernes, 11 de mayo de 2012

Consellos para a selectividadeAquí van uns consellos moi interesantes que están publicados na web do IES Pino Manso. CONSELLOS PRÁCTICOS PARA SUPERAR A SELECTIVIDADE:

Dentro de pouco celebraranse os exames de selectividade. É un momento no que os Estudantes estades especialmente nerviosos e debido a iso podedes ter máis dificultades das que a propia proba supón. É convinte por tanto que teñades en conta unha serie de consellos.

PARA OS DÍAS PREVIOS A PROBA:
 • É importante ter un plan de estudos organizado e facer esquemas de todo o aprendido. Non tratar de estudar moito, senón aproveitar o tempo que lle dediques.
 • Evita darte o atracón os últimos días, trata de relaxarte e repasa con tranquilidade. É mellor fixar a información esencial que querer abarcar todos os datos e ter confusións. O traballo xa o fíxeche durante o curso.

PARA OS DÍAS DA PROBA :

O éxito deste exame depende da preparación, pero tamén da madurez que teñas para afrontar os estudos superiores. Un signo de madurez é controlar as circunstancias e os imprevistos que rodean as probas, tratando de rexeitar os pensamentos negativos sobre os resultados, centrándote na idea de que o importante é o esforzo que tes realizado para preparar o exame. Debes ter en conta o seguinte:

 • Presta atención ás indicacións dos examinadores.
 • As probas esixen silencio, o tribunal examinador pódete expulsar se incumpres as normas.
 • As probas son anónimas polo que non debes poñer o teu nome en ningunha folla (para evitar privilexiar a ninguén)
 • Puntualidade. Hai que chegar pronto ao exame para evitar os nervios de última hora. Normalmente a convocatoria para a proba realizase unha hora antes de que dea comezo o 1º exame (Lingua e literatura castelá). O 1º día a convocatoria é ás 9:00h e o 1º exame empeza ás 10:00h. Debes saber exactamente o lugar onde se realizan.
 • Non esquezas a documentación: hai que presentar o DNI e podes levar tamén o Xustificante de ter aboado as taxas da matrícula para as probas.
 • Leva o material necesario. Leva 2 ou máis bolígrafos de tinta azul ou negra, calculadora, material de debuxo ou dicionarios … Non esquezas levar tamén o material específico das materias das que te vaias a examinar.
 • Lee e entende correctamente as instrucións previas.
 • Lee con coidado todas as opcións e preguntas. Pensa nas respostas a cada unha e logo elixe a opción que máis che interese. Empeza polas preguntas que mellor domines.
 • Podes considerar facer un esquema da pregunta antes de empezar a escribir. Recoméndase facelo na última folla do ”caderniño” a lapis, pois non dan folios soltos. Tede en conta que vos pode facer falla esa última páxina, pero non te obsesiones co papel, pensa que se tes as ideas claras e as estruturas ben antes de escribilas, terás papel dabondo coas 7 páxinas das que dispón o caderniño que che entregarán ao comezo do exame.
 • Planea a distribución do tempo durante o exame e deixa algún minutos para repasar. Se o distribúes ben, pódeche sobrar.
 • Lembra que con unha boa presentación do exame tes moito gañado. Escribe con letra clara e lexible. Evita tachaduras.
 • Coida a ortografía e a acentuación.
 • Pensa que a hora de corrixir valórase máis a calidade que a cantidade.
 • Non te obsesiones co tempo, pero debes de distribuílo ben para cada exercicio, así incluso, pódeche sobrar.
 • Lembra que tes que entregar todas as probas da parte xeral ( 4 materias comúns e 1 propia de Modalidade) aínda que as deixes en branco. Se non entregas un exercicio suspenderás a selectividade.
 • Debes coñecer o sistema de puntuación das probas.
 • Por último: ”Utiliza a respiración profunda e lenta como forma de relaxación antes e durante o exame”.

NOTAS DE CORTE EN TODA ESPAÑA

Aquí teneis un enlace con una buena web para conocer las notas de corte en todas las titulaciones en España. Es interesante tenerlo en cuenta por si tu nota no es suficiente para entrar en la carrera que deseas en Galicia.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...