Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

martes, 21 de mayo de 2019

Instrucciones actualizadas de la CIUG para la ABAU 2019

La CIUG ha publicado en su web las instrucciones actualizadas sobre la ABAU 2019. Podéis descargarlas desde este ENLACE.

Nueva aplicación web de orientación a la universidad en Galicia

Comparto una nueva aplicación web para orientarse sobre el acceso a la universidad en Galicia. 

Fondo solidario e axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar 2019/2020

A Consellería de Educación convoca axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2019/20.

miércoles, 15 de mayo de 2019

Instrucións para a admisión nas ensinanzas superiores de Música 2019

Publicouse a RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Música para o curso 2019/20.

Instrucións para a admisión en Arte Dramática 2019

A Consellería de Educación publica as instrucións para o acceso a Arte Dramática en 2019 na Resolución do 29 de abril. 

Instrucións de acceso á Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais 2019

Publicáronse as instrucións para o acceso e admisión no Grao de Conservación e Restauración de Bens Culturais en Galicia para o curso 2019-2020.

Instrucións de acceso ós estudos superiores de Deseño 2019

Publicáronse as normas de acceso e admisión nos Estudos Superiores de Deseño de Moda, Produtos, Interiores e Gráfico nas escolas de Artes de Galicia para o curso 2019-2020.

miércoles, 8 de mayo de 2019

Convocatoria de matrícula para a ABAU 2019

A CIUG publica a convocatoria de matrícula na ABAU 2019, para a convocatoria ordinaria de xuño. O documento contén a seguinte información: 

Horario da ABAU 2019

Datas ABAU 2019: 
12, 13 e 14 de xuño de 2019 (Convocatoria ordinaria)
10, 11 e 12 de xullo de 2019 (Convocatoria extraordinaria)

Horarios da ABAU 2019:
PRIMEIRO DÍA 
9´00 a 10´00
PRESENTACIÓN
10´00 a 11´30
Lingua Castelá e Literatura II
11´30 a 12´00
Descanso
12´00 a 13´30
Historia de España
13,30 a 15´30
Descanso
15´30 a 17´00
Lingua Galega e Literatura II
17´00 a 17´30
Descanso
17´30 a 19´00
Primeira Lingua Estranxeira II

SEGUNDO DÍA 
9´00 a 10´30
Matemáticas Aplicadas ás CCSS II
Fundamentos da Arte II
10´30 a 11´00
Descanso
11´00 a 12´30
Matemáticas II
Latín II
12´30 a 13´00
Descanso
13´00 a 14´30
Debuxo Técnico II
Artes Escénicas
Segunda Lingua estranxeira II
14´30 a 16´00
Descanso
16´00 a 17´30
Física
Xeografía
Cultura Audiovisual II
17´30 a 18´00
Descanso
18´00 a 19´30
Química
Grego II

TERCEIRO DÍA 
9´00 a 10´30
Bioloxía
Historia da Arte II
10´30 a 11´00
Descanso
11´00 a 12´30
Xeoloxía
Historia da Filosofía
12´30 a 13´00
Descanso
13´00 a 14´30
Economía da Empresa
Deseño
jueves, 2 de mayo de 2019

Becas para jóvenes del exterior que cursen Formación Profesional de Grado Superior en Galicia 2019/2020

La Consellería de Educación convoca 100 becas para que jóvenes gallegos/as que residan en el exterior vengan a Galicia a cursar un ciclo de grado superior de formación profesional  (CS de FP) que les permita incorporarse al mercado laboral gallego una vez que acaben los estudios.

Caderno de información académica 6º de Primaria 2019

Caderno de información académica para orientar ao alumnado de 6º de Primaria e axudarlles a coñecer como é a etapa de Educación Secundaria. Actualizado a 2 de maio de 2019. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...