Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

martes, 14 de agosto de 2012

Oferta de PCPI para o curso 12-13

A Consellería de Educación publicou a Orde do 26 de xullo do 2012 pola que se anuncia a oferta de Programas de Cualificación Profesional Inicial para o curso 2012-2013, nas tres modalidades A, B, C, e nos cursos 1º e 2º, na Comunidade Autónoma de Galicia.

Na modalidade C-Mixta, só aparece o nome do centro no que se oferta o grupo e non o nome do perfil, xa que cada centro establece convenios con organismos e empresas coas que impartir calquera dos perfiles que se ofertan nesta modalidade. Estes perfiles aparecen no anexo III desta orde, e pódense solicitar nos centros que impartan a modalidade C-Mixta.

sábado, 11 de agosto de 2012

Dos nuevas guias para la Atención a la Diversidad

El Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) acaba de publicar dos nuevas guias para la atención a la diversidad: "Entender y atender al alumnado con trastornos de aprendizaje (TA) en las aulas. Guía para el profesorado"." Entender y atender al alumnado con déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en las aulas. Guia para el profesorado".

Prazos para a admisión e matrícula nos PCPIs


Publicouse a Resolución que informa sobre os prazos de admisión e matrícula nos Programas de Cualificación Profesional Inicial e instrucións para o seu desenvolvemento no curso 2012-2013, para os centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.
  • O prazo de presentación de solicitudes vai dende o 3 ata o 12 de setembro do 2012.
  • O prazo de matrícula no centro onde se é admitido vai dende o 14 ao 18 de setembro do 2012.

lunes, 6 de agosto de 2012

Convócase unha proba libre para o PCPI

A consellería de educación convocou hoxe unha proba libre do módulo formativo de carácter xeral do 2º curso dos programas de cualificación profesional inicial de formación complementaria a ciclos.

Está destinada ao alumnado que superara os módulos voluntarios correspondentes ao módulo 3 de ESA, según a orde do 13 de maio do 2008, para que poidan examinarse do módulo de formación complementaria a ciclos e así poder acceder directamente a estes.

Os requisitos dos aspirantes son:
- Terse matriculado nun PCPI antes do curso 11/12.
- Non estar matriculado no 2º curso dun PCPI no curso 11/12.
- Ter superado o 1º curso do PCPI e os módulos voluntarios  (correspondentes ao módulo 3 de ESA.
- Non ter superados todos os módulos voluntarios (correspondentes ao módulo 4 de ESA).

As solicitudes:
- Presentaranse no centro onde se estivo matriculado.
- Dentro do prazo comprendido entre o 3 e o 7 de setembro.

A proba:
- Os contidos da proba axustaranse á seguinte resolución.
- Os centros publicarán no seu taboleiro alomenos dous días antes da celebración da proba, a estrutura, o procedemento e os criterios de avaliación.
- A superación da proba dará dereito a unha certificación que permitirá o acceso a ciclos formativos de grado medio.

Ver a resolución da convocatoria.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...