Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

jueves, 31 de agosto de 2023

Instrucións curso 2023/2024

Resolucións publicadas da Dirección Xeral de FP e da Secretaría Xeral de Educación e FP, coas instrucións para o curso 2023/2024 en Galicia:

martes, 4 de julio de 2023

Proposta provisional dos parámetros de ponderación da ABAU en Galicia para o curso 2024-2025

 A Ciug publicou hoxe unha proposta provisional de parámetros de ponderación da ABAU en Galicia para o curso 2024 -2025. 

Trátase dunha proposta suxeita a modificacións, que recolle os valores ponderados das materias da fase voluntaria do novo currículo de bacharelato LOMLOE. 

jueves, 22 de junio de 2023

jueves, 15 de junio de 2023

Guía sobre os Ciclos Formativos de Grao Básico

PRAZO DE INSCRICIÓN: do 26 de xuño ó 6 de xullo de 2023.
Data de adxudicación das prazas: 24 de xullo de 2023.


QUE SON OS CICLOS FORMATIVOS DE GRAO BÁSICO?


Estes estudos forman parte das ensinanzas da Educación Básica e da Formación Profesional do sistema educativo. Están organizados en perfiles profesionais os cales permitirán adquirir as competencias profesionais básicas dunha determinada profesión así como o título de Graduado en Educación Secundaria.

Convocadas prazas nos Centros Residenciais Docentes para estudos postobrigatorios 2023/2024

Convócanse prazas de residencia nos Centros Residenciais Docentes da Coruña, Ourense e Vigo para cursar estudos postobrigatorios non universitarios no curso académico 2023/2024.

Post actualizado a 15.06.2023

viernes, 9 de junio de 2023

Convocatoria de preinscripción y matrícula en la universidad de Galicia 2023-2024

Plazo de preinscripción: Hasta el 30 de junio de 2023. 
Fecha del primer listado de admitidos: 11 de julio de 2023. 

Resumen del procedimiento de preinscripción y matrícula en la universidad en Galicia para el curso 2023-2024.

Todo el procedimiento de preinscripción y matrícula está publicado en la web de la CIUG.

Oferta de grados universitarios en Galicia 2023-2024

Consulta la oferta actualizada de grados en las tres universidades de Galicia: UVIGO,  USC, UDC.

viernes, 2 de junio de 2023

Admisión nas Escolas Oficiais de Idiomas para o curso 2023/2024

A Consellería de Educación publicou a RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2023 coas normas para a preinscripción, admisión e matrícula nas Escolas Oficiais de Idiomas no vindeiro curso 2023-2024.

Nesta Resolución tamén se regula, ademais da admision, a organización académica das escolas oficiais de idiomas. 

Calendario escolar Galicia 2023-2024

 A Orde do 3 de maio do 2023 pola que se aproba o calendario escolar en Galicia para o curso 2023/2024 nos centros sostidos con fondos públicos, establece o seguinte calendario escolar:

Probas de clasificación nas EOI

A Escola Oficial de Idiomas convoca as probas de clasificación para o acceso a estudos oficiais de idiomas no curso 2023-2024. 

lunes, 29 de mayo de 2023

Fondo solidario de libros de texto e material escolar curso 2023-2024

A Consellería de Educación convoca o Fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o alumnado matriculado en educación primaria, ESO e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2023/24.

sábado, 20 de mayo de 2023

Solicita la beca para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo

Ya se puede solicitar la beca o ayuda del Ministerio de Educación y Formación Profesional  para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, para el curso 2023-2024. 

Toda la información está disponible en el portal de becas y ayudas del MEFP. En esta presentación tienes una recopilación de enlaces a la información más importante. 

Ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 2023/2024

El Ministerio de Educación y Formación Profesional publica la Resolución del 20 de abril de 2023, por la que se convocan ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2023-2024.

martes, 2 de mayo de 2023

viernes, 28 de abril de 2023

Guía para orientarse Tí Elixes 2023

Comparto a Guía Tí Elixes 2023 que elabora e actualiza cada ano o Centro Municipal de Información Xuvenil (CMIX) do Concello da Coruña, con motivo das XXIX Xornadas de Orientación Universitaria e Profesional. 

Admisión na Escola Municipal de Música de A Coruña 2023/2024

A Escola Municipal de Música da Coruña abre o proceso de admisión para o novo alumnado do curso 2023/2024.

Admisión no Conservatorio Profesional de Música da Coruña 2023/2024

O Conservatorio Profesional de Música abre o proceso de admisión para novo alumnado para o curso 2023/2024.

Admisión no Conservatorio Profesional de Danza de A Coruña 2023/2024

O Conservatorio Profesional de Danza da Deputación da Coruña convoca o proceso de admisión nas ensinanzas de Danza (iniciación, elemental e profesional) para o curso 2023-2024.

jueves, 27 de abril de 2023

Premios Extraordinarios de ESO ao rendemento académico 2023 en Galicia

A Consellería de Educación publicou a Orde do 31 de marzo de 2023 pola que se convocan os premios extraordinarios de Educación Secundaria Obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2022 - 2023.

Instrucións para a admisión nas Ensinanzas Superiores de Música 2023/2024

Publicouse a Resolución do 4 de abril de 2023 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Música para o curso 2023/24.

Instrucións para a admisión en Arte Dramática 2023/2024

A Consellería de Educación publica as instrucións para o acceso a Arte Dramática en 2023/2024 na Resolución do 4 de abril

Instrucións de acceso ós Estudos Superiores de Deseño 2023/2024

Publicouse a Resolución do 4 de abril sobre o acceso ós Estudos Superiores de Deseño de Moda, Produtos, Interiores e Gráfico nas escolas de Artes de Galicia para o curso 2023-2024.

Instrucións de acceso á Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais 2023/2024

Publicouse a Resolución do 4 de abril  coas instrucións para o acceso e admisión no Grao de Conservación e Restauración de Bens Culturais en Galicia para o curso 2023-2024.

miércoles, 12 de abril de 2023

sábado, 25 de marzo de 2023

Datas e Horario ABAU 2023

A CIUG publicou as datas e horarios da ABAU para a convocatoria ordinaria de 2023.

Calendario da ABAU 2023

A CIUG publicou o calendario completo da ABAU 2023.

Solicita tu beca del MEFP para el curso 2023/2024

Ya puedes solicitar tu beca general del Ministerio de Educación y Formación Profesional para el curso 2023-2024. 

Becas generales MEFP para estudios universitarios y no universitarios 2023/2024

El Ministerio de Educación y Formación Profesional publica la Resolución del 15 de marzo de 2023, por la que se convocan becas de carácter general para estudiantes que cursen estudios postobligatorios (FP, bachillerato y otros) o universitarios en el curso académico 2023-2024. Toda la información está disponible en el Portal de Becas

viernes, 10 de marzo de 2023

II Feira de orientación académica e profesional no Concello de Oleiros

O 17 de marzo de 2023 celébrase a II Feira de Orientación Académica e Profesional do Concello de Oleiros.

XXIX Xornadas de Orientación Universitaria e Profesional do Concello da Coruña

Xornadas organizadas pola Universidade da Coruña e o Servizo Municipal de Educación do Concello da Coruña, que teñen como obxectivo informar o alumnado dos estudos universitarios que se ofertan nas tres universidades públicas de Galicia (UDC, USC e UVIGO), os estudos Superiores de Deseño e os ciclos de Formación Profesional que se imparten nos centros públicos da cidade da Coruña. 

Probas de acceso ó grao de Ciencias da Actividade Física e do Deporte na Universidade de Vigo 2023-2024

Convocáronse as probas de aptitudes específicas para o acceso ao GRAO DE CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE, na universidade de Vigo, para o curso 2023-2024:

jueves, 2 de marzo de 2023

lunes, 20 de febrero de 2023

Protocolo ABAU 2023 en Galicia

A CIUG ten publicado na súa web protocolo de actuación na ABAU nas convocatorias ordinaria (6, 7, 8 de xuño) e extraordinaria (11, 12, 13 de xullo). 

Qué son os Programas de Diversificación Curricular

Que son os PDC?

Os programas de diversificación curricular son unha medida extraordinaria de atención á diversidade para responder ás necesidades do alumnado que presenta dificultades de aprendizaxe.  

Consisten nunha modificación e nunha adaptación do currículo desde o 3º ESO e están orientados á consecución do título de graduada ou graduado en ESO por parte do alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaxe e para o cal, tras ter recibido medidas de atención á diversidade nos dous primeiros cursos da etapa, se considere que é a medida máis axeitada para a obtención do dito título.

Guía da ABAU 2023

 Guía para coñecer o desenvolvemento da ABAU en Galicia

jueves, 16 de febrero de 2023

Probas de acceso ó grao de Ciencias da Actividade Física e do Deporte na Universidade da Coruña 2023/2024

Convocáronse as probas de aptitudes específicas para o acceso ao GRAO DE CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE, na universidade de A Coruña, para o curso 2023-2024:

Axudas 2023 para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras para Bacharelato

A Consellería de Educación convoca axudas para a realización de estancias no estranxeiro para o alumnado de 1º e 2º de bacharelato a realizar nos meses de verán.

Probas libres de obtención do título de bacharelato para maiores de 20 anos en Galicia 2023

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria convocou a Proba para a obtención do Título de Bacharel para maiores de vinte anos no ano 2023.

Probas libres de obtención do título de Graduado en ESO para maiores de 18 anos en Galicia no 2023

A Consellería de Educación convoca as Probas de obtención do Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria para maiores de 18 anos no 2023, nas dúas convocatorias de maio e setembro.

viernes, 10 de febrero de 2023

Ayudas para un curso intensivo de inmersión lingüística en inglés

El Ministerio de Educación y Formación Profesional convoca 2400 ayudas para participar en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a estudiantes de Bachillerato, de Grado Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño, de Enseñanzas Deportivas, de Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y de Idiomas de Nivel Intermedio y Avanzado, durante el mes de julio de 2023.

lunes, 30 de enero de 2023

miércoles, 11 de enero de 2023

Itinerarios na ESO según a LOMLOE

Según o DECRETO 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma deGalicia esta é a organización das materias en cada un dos cursos da ESO.

Las claves del mercado laboral y el empleo

En la web Ibercaja Orienta disponemos de esta conferencia de 50 minutos, con las claves del mercado laboral  realizada en febrero de 2022.

Convocadas as probas de acceso a ciclos de FP de grao medio e superior en Galicia 2023

Publicouse a Orde do 5 de decembro de 2022 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo, e se convocan para o ano 2023
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...