Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

lunes, 20 de febrero de 2023

Qué son os Programas de Diversificación Curricular

Que son os PDC?

Os programas de diversificación curricular son unha medida extraordinaria de atención á diversidade para responder ás necesidades do alumnado que presenta dificultades de aprendizaxe.  

Consisten nunha modificación e nunha adaptación do currículo desde o 3º ESO e están orientados á consecución do título de graduada ou graduado en ESO por parte do alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaxe e para o cal, tras ter recibido medidas de atención á diversidade nos dous primeiros cursos da etapa, se considere que é a medida máis axeitada para a obtención do dito título.

Guía da ABAU 2023

 Guía para coñecer o desenvolvemento da ABAU en Galicia

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...