Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

martes, 25 de abril de 2017

Programa de orientación vocacional para 2º e 3º de ESO (actualizado)

Comparto actualizado o Programa de actividades de orientación vocacional que emprego nos cursos de 2º ou 3º de ESO. 

Con axuda puntual e asesoramento pode ser levado a cabo por completo polo titor/a nas sesións de titoría. 

Está composto por 4 enquisas de autocoñecemento e unha enquisa final para a toma de decisións, onde deberá escoller unha opción para o curso seguinte. 

O programa pode ser utilizado en 2º ou 3º de ESO. Os dous documentos son iguais, só se diferencian na enquisa final de toma de decisión.

PROGRAMA 2º DE ESO


PROGRAMA 3º DE ESO

2 comentarios:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...