Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Todas las entradas están organizadas en 10 categorías principales, que puedes consultar en la cabecera o en el margen derecho: Orientación académica y profesional, Técnicas de estudio, Tutoría, Atención a la diversidad, Convivencia, Padres, Presentaciones, Vídeos y Cortos, Gestión del Departamento de Orientación, IES A Sardiñeira.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".


Translate

viernes, 19 de diciembre de 2014

GUIA INFORMATIVA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN GALICIA

Guia elaborada pola Consellería de Educación con toda a información sobre a FP Básica en Galicia. A formación profesional básica forma parte das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo. Ordénase en ciclos formativos organizados en módulos profesionais de duración variable.

Os ciclos formativos de formación profesional básica teñen unha duración de 2000 horas ou 2 cursos académicos. Na modalidade de FP dual ata 3 cursos.

Estas ensinanzas responden a un perfil profesional que inclúe alomenos unha cualificación profesional completa de nivel 1 do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

QUE É E COMO SE ACCEDE Á FP BÁSICA?:


PERFÍS PROFESIONAIS:


Nestes enlaces pódense atopar os perfís profesionais dos distintos ciclos formativos que se ofertan nos centros educativos. No perfil profesional de cada ciclo formativo obtense información sobre a competencia xeral, postos de traballo máis relevantes, módulos así como o título que se obtén.


Administración e xestión:
CBADG01 - Servizos administrativos

Agraria:
CBAGA01 - Agroxardinaría e composicións florais
CBAGA02 - Actividades agropecuarias
CBAGA03 - Aproveitamentos forestais

Artes gráficas:
CBARG01 - Artes gráficas

Comercio e márketing:
CBCOM01 - Servizos comerciais

Electricidade e electrónica:
CBELE01 - Electricidade e electrónica

Edificación e obra civil:
CBEOC01 - Reforma e mantemento de edificios

Fabricación mecánica:
CBFME01 - Fabricación e montaxe


Hostalaría e turismo:
CBHOT01 - Cociña e restauración
CBHOT02 - Aloxamento e lavandaría

Informática e comunicacións:
CBIFC01 - Informática e comunicacións
CBIFC02 - Informática de oficina

Imaxe persoal:
CBIMP01 - Peiteado e estética

Industrias alimentarias:
CBINA01 - Industrias alimentarias

Madeira, moble e cortiza:
CBMAM01 - Carpintaría e moble

Marítimo-pesqueiras:
CBMAP01 - Actividades marítimo-pesqueiras

Téxtil, confección e pel:
CBTCP01 - Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel
CBTCP02 - Tapizaría e cortinaxe

Transporte e mantemento de vehículos:
CBTMV01 - Mantemento de vehículos

Vidro e cerámica:
CBVIC01 - Vidraría e olaría


NORMATIVA SOBRE A FP BÁSICA:No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...