Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

viernes, 19 de diciembre de 2014

Guía informativa de Formación Profesional Básica en Galicia

Guia elaborada pola Consellería de Educación con toda a información sobre a FP Básica en Galicia. 
A formación profesional básica forma parte das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo. Ordénase en ciclos formativos organizados en módulos profesionais de duración variable.

Os ciclos formativos de formación profesional básica teñen unha duración de 2000 horas ou 2 cursos académicos. Na modalidade de FP dual ata 3 cursos.

Estas ensinanzas responden a un perfil profesional que inclúe alomenos unha cualificación profesional completa de nivel 1 do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

QUE É E COMO SE ACCEDE Á FP BÁSICA?:

PERFILES PROFESIONAIS DE FP BÁSICA:


Administración e xestión

Agraria

Artes gráficas
CBARG01 - Artes gráficas

Comercio e márketing
CBCOM01 - Servizos comerciais

Electricidade e electrónica

Edificación e obra civil

Fabricación mecánica

Hostalaría e turismo

Informática e comunicacións

Instalación e mantemento

Imaxe persoal

Industrias alimentarias

Madeira, moble e cortiza

Marítimo-pesqueira

Servizos socioculturais e á comunidade

Téxtil, confección e pel

Transporte e mantemento de vehículos

Vidro e cerámica

CBVIC01 - Vidraría e olaríaNORMATIVA E OUTRA INFORMACIÓN SOBRE A FP BÁSICA:No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...