Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

lunes, 21 de mayo de 2018

Oferta e plans de estudo dos ciclos de Formación Profesional en Galicia

A través destes enlaces á web edu.xunta.es/fp, consulta todos os ciclos de Formación Profesional de grao Medio e Superior. Pasa o cursor  por cada título e abre un resumo do seu plan de estudo e os centros onde se imparten. 

Lembra que para coñecer a fondo o diseño curricular do ciclo podes acceder ó buscador e descargar o documento en PDF.  ENLACE.

Actualizado en xuño 2021. Para comprobar a actualización da información podes utilizar o buscador da web de FP e abrir o enlace de cada título (ENLACE Ó BUSCADOR)

Familias de Formación Profesional
Ciclo Medio (CM) 
Ciclo Superior (CS)
Agraria
Xestión e organización de empresas agropecuarias e dos recursos naturais e paisaxísticos.
Actividades Físicas e Deportivas
Condución e animación de actividades físico – deportivas.

CM Guía no medio natural e de tempo libre


Artes Gráficas
Actividade produtiva de preparación de orixinais, tratamento de textos e imaxes, preparación da forma impresa, impresión en huecograbado, offset, serigrafía e flexografía, encadernación, manipulado de papel, cartón e outros materiais.
Marítimo Pesqueiras
Pesca: artesanal e industrial.
Acuicultura: peixes, crustáceos e moluscos.
Buceo: media profundidade.
Buques: manexo, control e mantenemento dos sistemas de propulsión, equipos e instalacións.
Transporte marítimo: administración e control da navegación.
Administración e Xestión
Administración e xestión en calquera sector de actividade económica, entidades financeiras e de seguros, e na administración pública.
Comercio e Marketing
Actividade produtiva de departamentos comerciais, comercio independente (por xunto ou retallista), comercio integrado e asociado, axencias comerciais, xestión do transporte, servizos ó consumidor.
Imaxe e Son
Fotografía, cine, vídeo, publicidade, radio, televisión, espectáculos e axencias de noticias.
Edificación e Obra Civil
Construción de edificios industriais, comerciais, de servicios e de vivendas, así como de aeroportos, carreteras, obras marítimas e hidráulicas, obras subterráneas, ferrocarriles, conducións liñais de fluídos e a súa rehabilitación.
Electricidade e Electrónica
Equipos e instalacións eléctricas de distribución e electrificación, singulares e automatizadas en vivendas e edificios; sistemas de automatización industrial: equipos electrónicos de consumo e profesionais, e sistemas de telecomunicacións e informáticos.
Enerxía e Auga
Sector enerxético, avaliando e inspeccionando a eficiencia das instalación de enerxía  e auga dos edificios, xestionando a montaxe e mantemento das instalación térmicas.


Fabricación Mecánica
Construción de maquinaria e equipos mecánicos.
Fabricación de productos metálicos.
Fabricación de instrumentos de previsión, óptica e similares.
Construción de material de transporte (naval, ferrocarril, aeronaves, bicicletas, motocicletas, automóviles, camións, autobuses, maquinaria de obras públicas, …).
Construción de maquinaria eléctrica, etc.
Fabricación e reparación de productos metálicos estruturais, grandes depósitos e calderería grosa, estruturas asociadas á construción de maquinaria.
Todo o sector de produción de bens de equipo.
Hostelería e Turismo
Aloxamentos turísticos e non turísticos.
Establecementos de restauración social e comercial.
Entidades de planificación e desenvolvemento turísticos.
Información, asistencia e guía turísticas.
Intermediación de servizos turísticos e viaxes.
Manipulación, preparación, conservación e presentación de toda clase de alimentos de productos de panadería, pastelería e repostería.
Imaxe Persoal
Perrucaría, estética persoal, caracterización e asesoría de imaxe persoal.
Industrias Alimentarias
Elaboración e conservación de productos alimenticios como aceites e xugos, viños e outras bebidas, productos lácteos, conservería  vexetal, cárnica e de peixe, industrias cerealistas.
Informática e Comunicacións
Instalación e mantemento de productos informáticos. Creador, programador de programas informáticos.
Instalación e Mantemento
Montaxe e mantemento das instalacións de edificios: hospitais, superficies comerciais, centros de ensino, polideportivos, oficinas, etc.
Montaxe e mantemento de instalacións para o proceso continuo: industria química, refino de petróleo, industrias lácteas, elaboración de bebidas, papelera,etc.
Montaxe e mantemento da maquinaria da fabricación de productos metálicos, para o traballo da madeira, da fabricación do material de transporte (ferrocarril, aeronaves, bicicletas, motocicletas, automóbiles, camións, etc.), maquinaria eléctrica, etc., e en xeral.
Madeira, Moble e Cortiza
Aserrado e preparación industrial da madeira e o corcho.
Fabricación de produtos semielaborados da madeira e o corcho.
Fabricación  en serie de carpintería, parquet e estructuras de madeira para a construcción.
Fabricación de envases, esamblaxes e obxetos diversos de madeira.
Industria do moble e da madeira.
Fabricación a medida e instalación de carpintería e moble.
Transporte e mantemento de Vehículos
Mantemento de vehículos, automóbiles, motocicletas, maquinaria agrícola e tractores, maquinaria de construcción e obras públicas, así como inspección técnica de vehículos.
Química
Industria química e farmacéutica, do refino de petróleo, da industria de papel, e da industria da transformación do caucho e  materias plásticas. Así mesmo, cubre certas necesidades de cualificación noutras industrias, como a alimentación, metalurxia, vidrio, cerámica e outras industrias de manufactura nas que se fai imprescindible a análise e control da materia que se transforma.
Sanidade
Sector sanitario, tanto dende a súa vertente pública como dende a empresa privada nos ámbitos profesionais de: atención primaria e comunitaria, atención especializada, saúde pública, servizos xerais ou centrais e productos sanitarios.
Servizos Socioculturais e á Comunidade
Organización, planificación e xestión de proxectos de intervención social, proxectos educativos, e de atención á infancia e interpretación da linguaxe de signos, braille....
Textil, Confección e Pel
Actividade produtiva textil: algodón, lana, seda natural, fibras sintécticas, punto, alfombras e acabados.
Actividade do coiro: curtidos, acabados, e marroquinería e do calzado, o vestido e todo tipo de confección.
Seguridade e ambiente

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...