Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

martes, 12 de junio de 2018

Calendario escolar Galicia 2018 / 2019

Publícase a Orde do 28 de maio de 2018 pola que se aproba o calendario escolar en Galicia para o curso 2018/2019 nos centros sostidos con fondos públicos. O Calendario abrangue 175 días lectivos.

CALENDARIO ESCOLAR GALICIA 2018/2019COMEZO E REMATE DO CURSO:
 • Educación Infantil (2º ciclo), Educación Especial e Educación Primaria: Do 12 de setembro ao 21 de xuño, ambos incluídos.
 • Educación Secundaria e Formación Profesional: Do 17 de setembro ao 21 de xuño, ambos incluídos. 
 • Ensinanzas de Réxime Especial: Do 17 de setembro ao 28 de xuño.
COMEDORES ESCOLARES. Os comedores escolares funcionarán en:
 • Educación primaria desde o día 12 de setembro ata o 21 de xuño.
 • Educación secundaria obrigatoria, desde o día 17 de setembro ata o 21 de xuño.
PERÍODOS DE VACACIÓNS:
 • Nadal: desde o día 22 de decembro ata o día 7 de xaneiro.
 • Entroido: días 4, 5 e 6 de marzo.
 • Semana Santa: desde o día 13 ao 22 de abril.
DÍAS NON LECTIVOS:
 • Día do Ensino: 7 de decembro de 2018. 
 • Festivos locais, da Comunidade ou de ámbito estatal. 
 • Un día ou dous días non lectivos propios do centro no caso de que os festivos locais non coincidan con días de clase. 
PERÍODO DE ADAPTACIÓN DO ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL:
O período de adaptación do alumnado de educación infantil que se incorpora por primeira vez ao centro terá a mínima duración posible que permita acadar os seus obxectivos e, en todo caso, non se poderá prolongar máis de 10 días lectivos desde a data de inicio das clases.

PROBAS FINAIS E PROBAS EXTRAORDINARIAS:

 • ESO: O alumnado de ESO con materias pendentes de cursos anteriores será convocado, de ser o caso, a unha proba final durante o mes de maio de 2019.
 • Bacharelato: Antes do 21 de xuño. O alumnado de 2º de bacharelato con materias pendentes de cursos anteriores será convocado, de ser o caso, a unha proba final que se adecuará ás datas previstas para a ABAU. A convocatoria extraordinaria destas probas deberá realizarse antes do 21 de xuño de 2019. As probas finais da convocatoria extraordinaria do segundo curso de bacharelato realizaranse entre o 17 e o 21 de xuño de 2019.
CONMEMORACIÓNS: Durante o curso escolar celebraranse, como mínimo, as seguintes conmemoracións:
 • 20 de novembro de 2018: Día Universal da Infancia. 
 • 25 de novembro de 2018: Día Internacional contra a Violencia de Xénero. 
 • Do 3 ao 10 de decembro de 2018: conmemoración da Constitución e do Estatuto de autonomía de Galicia. 
 • 3 de decembro de 2018: Día Internacional das Persoas con Discapacidade. 
 • 10 de decembro de 2018: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 
 • 30 de xaneiro de 2019: Día Escolar da non Violencia e da Paz. 
 • 8 de marzo de 2019: Día Internacional da Muller. 
 • 15 de marzo de 2019: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor.
 • Do 11 ao 15 de marzo de 2019: Semana da Prensa. Un día desta semana traballarase na aula con xornais.
 • 7 de abril de 2019: Día Mundial da Saúde. 
 • Entre o 23 e o 26 de abril de 2019: Semana do libro.
 • 2 de maio de 2019: Día Internacional contra o Acoso Escolar.
 • 9 de maio de 2019: Día de Europa. 
 • Do 13 ao 17 de maio de 2019: Semana das Letras Galegas. 
 • 5 de xuño de 2019: Día Mundial do Medio Ambiente.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...