Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

miércoles, 27 de abril de 2022

Instrucións de acceso ás Ensinanzas Deportivas 2022/2023

Publicouse a RESOLUCIÓN do 7 de abril de 2022 pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2022/23.REQUISITOS DE ACCESO:

GRAO MEDIO:

a) Título de graduado en ESO na opción de ensinanzas académicas ou na de ensinanzas aplicadas, ou equivalente e superar unha proba específica ou acreditar un mérito deportivo. Para o acceso ao segundo nivel de grao medio, ter superados os estudos do primeiro nivel na correspondente modalidade ou especialidade deportiva, e poderase requirir a superación dunha proba de carácter específico ou acreditar un mérito deportivo.

b) Sen título de ESO e con 17 anos cumpridos, superar a proba substitutiva do requisito de titulación, ademais da proba específica.

c) A proba sustitutiva do requisito de titulación poderase substituír pola proba de acceso a ciclos formativos de grao medio, pola parte común da proba de acceso a ciclos superiores, pola proba de madureza dos ciclos medios e superiores de artes plásticas e deseño, pola proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, pola proba sustitutiva dos requisitos de titulación para as ensinanzas artísticas superiores.

GRAO SUPERIOR:

a) Co título de técnico deportivo na modalidade ou especialidade deportiva correspondente, pódese requerir unha proba específica, acreditar un mérito deportivo, experiencia deportiva na especialidade e ter, cando menos, algún dos seguintes títulos para efectos académicos: Bacharelato ou equivalente, Técnico superior, Título universitario.

b) Sen título académico, e con 19 anos, superar unha proba substitutiva do requisito de titulación, ou 18 anos se se ten o título de técnico deportivo da modalidade correspondente, un título de técnico relacionado con aquel a que se desexa acceder.

c) A proba sustitutiva do requisito de titulación poderase substituír pola parte común da proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de FP ou de artes plásticas e deseño, ou a de acceso á universidade para maiores de 25 anos, ou pola proba sustitutiva dos requisitos de titulación para as ensinanzas artísticas superiores.


INSCRICIÓN NAS PROBAS: 
  • Proba substitutiva do título de ESO: do 22 de abril ó 29 de xuño de 2022.
  • Proba específica de grao medio: do 22 de abril ó 29 de xuño de 2022.
  • Proba substitutiva do título de Bacharelato: Do 23 de abril ó 23 de maio de 2022. 
As persoas que, estando matriculadas en 4º ESO, estean pendentes do procedemento de revisión no centro, ou de resolución da xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, a respecto de reclamación das cualificacións do curso 2021/22, deberán presentar igualmente a solicitude de inscrición no prazo establecido. De permitir o resultado da reclamación a obtención do título de educación secundaria obrigatoria, estas persoas serán avaliadas da proba de carácter específico realizada.

A inscrición para realizar as probas farase na secretaría dos centros públicos onde se imparten ensinanzas deportivas indicados no anexo IV da resolución, preferentemente naquelas nas que se van celebrar as probas.

As persoas aspirantes con discapacidade poderán solicitar adaptacións nas probas substitutivas do requisito de titulación e de carácter específico.

CELEBRACIÓN DAS PROBAS:
  • PROBA SUBSTITUTIVA DO REQUISITO DE TITULACIÓN DE ESO: O 7 de xullo de 2022, de 11´30 a 18 horas, no IES San Clemente en Santiago de Compostela. 
  • PROBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO DE GRAO MEDIO: Ó longo do mes de xullo, ver as datas na resolución.
  • PROBA SUBSTITUTIVA DO REQUISITO DE TITULACIÓN DE BACHARELATO: O 31 de maio de 2022, de 11´30 a 19´30 horas, no IES San Clemente en Santiago de Compostela. 

PRAZO DE MATRÍCULA NAS ENSINANZAS DEPORTIVAS:
Dende a data da publicación de admitidos/as en cada especialidade ata o 29 de xullo de 2022.

CENTROS PARA REALIZAR A INSCRICIÓN NAS PROBAS: 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...