Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

lunes, 4 de febrero de 2019

Probas libres de obtención do título de bacharelato para maiores de 20 anos en Galicia 2019

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria convocou a Proba para a obtención do Título de Bacharel para maiores de vinte anos no ano 2019, nas modalidades de Ciencias, Humanidades e Ciencias Sociais.
Graduado, Graduación, La Escuela, Estudiante
Imagen obtenida en Pixabay


REQUISITOS DOS ASPIRANTES:


a) Ser maior de 20 anos ou cumprir esa idade no ano 2019.

b) Non estar en posesión do título de bacharel ou de calquera outro título declarado equivalente para os efectos académicos.

c) Non estar a cursar ensinanzas de bacharelato en ningunha das súas modalidades ou réximes (presencial, semipresencial ou telemática) nin ter estado matriculado nesas ensinanzas no curso escolar 2018/19.


As persoas aspirantes poderán matricularse dos dous exercicios que integran a proba ou dun deles.

Poderanse matricular tamén na proba, para realizar o exercicio correspondente ás materias de Lingua Galega e Literatura I e II e ás materias xerais do bloque de materias troncais, as persoas aspirantes que teñan superadas as materias xerais e as materias troncais de opción propias da modalidade de Artes.

PRAZO E LUGAR DE INSCRICIÓN:
O prazo para realizar a inscrición nestas probas será entre o 25 de febreiro e o 11 de marzo de 2019.
As solicitudes deberán presentarse por calquera dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou en soporte papel según o formulario oficial (anexo I), nos seguintes centros:
a) Centro EPA Eduardo Pondal, rúa da Educación, 3-2º andar, 15003 A Coruña.
b) IES San Clemente, rúa San Clemente s/n, 15705 Santiago de Compostela.
c) Centro EPA Albeiros, parque da Milagrosa s/n, 27003 Lugo.
d) Centro EPA de Ourense, rúa Álvarez de Sotomayor 4, 32002 Ourense.
e) Centro EPA Río Lérez, avenida de Bos Aires 26, 36002 Pontevedra.
f) Centro EPA Berbés, rúa Marqués de Valterra 8-1º, 36202 Vigo


DOCUMENTACIÓN PARA INSCRICIÓN:
 • Formulario de solicitude (anexo I).
 • Certificación do ditame de discapacidade no caso de que se solicite o recoñecemento de necesidades especiais, cando esta fose recoñecida por outra Administración distinta da Xunta de Galicia ou non se autorice a súa consulta. 
 • Certificado de residencia, se a persoa solicitante procede doutra comunidade autónoma, no caso de solicitar a exención das materias de Lingua Galega e Literatura I e II.
 • Se procede, certificacións académicas ou copia compulsada do libro de escolaridade e/ou historial académico, onde se acredite ter superado materias para validar algún exercicio.

DATA DAS PROBAS:
As probas terán lugar o día 26 de abril de 2019, en sesión de mañá e tarde, no IES SAN CLEMENTE  de Santiago de Compostela.

HORARIOS E MATERIAIS A USAR NA PROBA: Ver resolución. 

ESTRUTURA DA PROBA: Ver resolución. 

MATERIAS DA PROBA:  Enlace

CONVALIDACIÓN CON MATERIAS SUPERADAS DE BACHARELATO: Enlace

PREPARACIÓN DAS PROBAS:

MÁIS INFORMACIÓN:
6 comentarios:

 1. Hola

  Obviamente llego tarde para la matricula y para las pruebas pero me gustaría saber cuando será la proxima convocatoria ya que quería apuntarme para sacarme el bachillerato!

  Agradecería respuesta! Muchas Gracias

  ResponderEliminar
 2. Alejandra, la Consellería podrá convocar estas pruebas una o más veces al año, "cando as circunstancias así o aconsellen" (eso pone la orden del 10 de febrero de 2012). Incluso podrá hacer convocatorias extraordinarias para colectivos específicos. Esto se establecerá en una resolución anual. La resolución de 2013 establece una convocatoria nada más. Así que habrá que esperar al 2014, a no ser que hagan una convocatoria extraordinaria este año. En cualquier caso te recomiendo estar atenta a la web de la Consellería, o mismo a este blog.

  ResponderEliminar
 3. ¿Se sabe ya si este año habrá una segunda convocatoria?
  Voy a presentarme también a los exámenes de grado superior.. y justo estos son al día siguiente... Gracias por todos los datos siempre. Me es de gran ayuda. Saludos.

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Pues no lo anuncian. Yo me presentaría igual a las dos pruebas aunque me centre en la preparación de una de ellas.

   Eliminar
 4. Buenos días, tengo aprobado todas las asignaturas módulo específico de la rama de humanidades. Me presento a la parte común ,pero no entiendo como puntúan cada asignatura, si en caso de aprobar lengua y suspender inglés ,conservan la nota de las materias superadas? Para hacer la nota medía tienen en cuenta las asignaturas convalidadas?
  Reciban un saludo y gracias por anticipado.

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Hola, has de recurrir a la legislación para resolver estas dudas

   Eliminar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...