Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

jueves, 15 de junio de 2017

Distribución das materias de ESO e Bacharelato LOMCE en Galicia

Neste cadro preséntase a organización das materias de ESO e Bacharelato LOMCE en Galicia, según o DECRETO 86/2015, de 25 de xuño, polo que se establece o currículo da ESO e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 


BACHARELATO:

Materias Troncais xerais
Materia Troncal propia
Materias Troncais de opción
Materias Específicas
Materias de Libre Configuración


1º BACHARELATO LOMCE
ARTES
HUMANIDADES
CIENCIAS
CIENCIAS SOCIAIS
HUMANIDADES
Lingua Castelá e Literatura I (3h)
Primeira Lingua Estranxeira I (3h)
Filosofía (3h)
Fundamentos da Arte I (4h)
Matemáticas CCSS I (4h)
Latín I (4h)
Matemáticas I (4h)
TRONCAIS DE OPCIÓN (ELIXIR 2 )
Hª Mundo Contemporáneo (4h)
Literatura Universal (4h)
Cultura Audiovisual I (4h)
Economía (4h)
Grego I (4h)
Literatura Universal (4h)
Hª Mundo Contemporáneo (4h)
Bioloxía e Xeoloxía (4h)
Debuxo Técnico I (4h)
Física e Química (4h)
Lingua Galega e Literatura I (3h)
Educación Física (2h)
A ELIXIR UN MÍNIMO DE 2 E UN MÁXIMO DE 3

Análise Musical I (3h)
Anatomía Aplicada (3h)
Cultura Científica (2h)
Debuxo Artístico I (3h)
Linguaxe e Práctica Musical (3h)
                                             Segunda Lingua Estranxeira (2h)                
Tecnoloxía Industrial I (3h)
Tec. Info. Comunicac. I (2h)
Volume (3h)
Relixión (1h)
Materia troncal non cursada (4h)   
Literaturas Hispánicas (2h)
Robótica (2h)
Antropoloxía (2h)
Libre configuración de centro (segundo dispoñibilidade horaria e oferta do centro)

2º BACHARELATO LOMCE
ARTES
HUMANIDADES
CIENCIAS
CIENCIAS SOCIAIS
HUMANIDADES
Lingua Castelá e Literatura II (3h)
Primeira Lingua Estranxeira II (3h)
Historia de España (3h)
Fundamentos da Arte II (4h)
Matemáticas CCSS II (4h)
Latín II (4h)
Matemáticas II (4h)
TRONCAIS DE OPCIÓN (ELIXIR 2 )
Cultura Audiovisual II (4h) Artes Escénicas (4h)
Deseño (4h)
Economía da Empresa (4h)
Grego II (4h)
Historia da Arte (4h)
Historia da Filosofía (4h) Obrigatoria
Xeografía (4h)
Bioloxía (4h)
Debuxo Técnico II (4h) Física (4h)
Xeoloxía (4h)
Química (4h)
Lingua Galega e Literatura I (3h)
A ELIXIR UN MÍNIMO DE 2 E UN MÁXIMO DE 3

Historia da Filosofía (4h)
Análise Musical II (3h)
Cienc. Terra e Medio Ambiente (3h)
Debuxo Artístico II (3h)
Fund.Admin. e Xestión (3h)
Hist. Música e Danza (3h)
Imaxe e Son (3h) Psicoloxía (3h)
                                          Segunda Lingua Estranxeira II (3h)         
Tec. Expresión Grafico-Plástica (3h)
Tecnoloxía Industrial II (3h)
Tec. Informa. Comunicación II (3h)
Relixión (1h)
Materia troncal non cursada (4h)
Xeografía e Historia Galicia (2h)
Electrotecnia (2h)
Patrimonio Artís. Cultural Galicia (2h)
Métodos Estatísticos e Numéricos (2h)
Lit. Galega S. XX e Actualidade (2h)
Ética e Filosofía do Dereito (2h)
Filosofía da Ciencia e Tecnoloxía (2h)
Libre configuración de centro (segundo dispoñibilidade horaria e oferta do centro)ENLACES PARA DESCARGAR O CADRO E O CURRÍCULO DAS MATERIAS (FONTE: Web da Consellería de Educación - Guia da LOMCE):

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...