Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

miércoles, 30 de mayo de 2018

Estudar Danza


Resultado de imagen de danza
Estas ensinanzas poden ser: 
  • Regradas: estúdanse en Conservatorios de Danza e Centros Autorizados de Danza (obtense un título con validez académica e profesional).
  • Non Regradas: estúdanse en Escolas de Danza (obtense un certificado).

Estrutúranse en:

  • Ensinanzas de Grao Elemental: Comprende 4 cursos académicos. Os criterios de admisión os establece cada centro, e normalmente atende ás aptitudes físicas e expresivas dos aspirantes relacionadas coa danza e co sentido musical, mediante unha proba. Neste grao non se obtén titulación, só un certificado acreditativo.
  • Ensinanzas de Grao Profesional: Duración: 3 Ciclos de 2 anos cada un (6 anos en total). Acceso: Non hai límite de idade pero si hai que superar unha proba en xuño , que será diferente acorde co Ciclo ou curso no que se queira ingresar, os contidos tamén dependen da especialidade na que se queira ingresar. O alumnado que finalice estas ensinanzas obterá o título de bacharelato se supera a as materias xerais do bloque de asignaturas troncais da modalidade de Bacharelato que o alumno elixa. Pódense simultanear estas ensinanzas coa ESO e o Bacharelato, para o cal se establecen validacións de materias. VER VALIDACIÓNS
  • Ensinanzas de Grao Superior: Duración: 1 só Ciclo de 4 cursos. Acceso: hai que cumprir os seguintes requisitos: ter o título de Bacharelato ou equivalente, e superar unha proba específica para cada especialidade. Se non se ten o bacharelato ou equivalente pódese acceder superando unha proba de acceso en xuño para maiores de 16 anos sobre algunhas materias de bacharelato. Obtense o Título Superior, que equivale a Graduado Universitario.Especialidades: 


Oferta educativa:
Conservatorio Profesional de Danza de Lugo: Danza clásica e danza contemporánea.


Máis información:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...