Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

miércoles, 30 de mayo de 2018

Estudar Danza

Estas ensinanzas poden ser: 
  • Regradas: estúdanse en Conservatorios de Danza e Centros Autorizados de Danza (obtense un título con validez académica e profesional).
  • Non Regradas: estúdanse en Escolas de Danza (obtense un certificado).

Imaxe de PixabayEstrutúranse en:

  • Ensinanzas de Grao Elemental: Comprende 4 cursos académicos. Os criterios de admisión os establece cada centro, e normalmente atende ás aptitudes físicas e expresivas dos aspirantes relacionadas coa danza e co sentido musical, mediante unha proba. Neste grao non se obtén titulación, só un certificado acreditativo.
  • Ensinanzas de Grao Profesional: Duración: 3 Ciclos de 2 anos cada un (6 anos en total). Acceso: Non hai límite de idade pero si hai que superar unha proba en xuño , que será diferente acorde co Ciclo ou curso no que se queira ingresar, os contidos tamén dependen da especialidade na que se queira ingresar. O alumnado que finalice estas ensinanzas obterá o título de bacharelato se supera a as materias xerais do bloque de asignaturas troncais da modalidade de Bacharelato que o alumno elixa. Pódense simultanear estas ensinanzas coa ESO e o Bacharelato, para o cal se establecen validacións de materias. VER VALIDACIÓNS
  • Ensinanzas de Grao Superior: Duración: 1 só Ciclo de 4 cursos. Acceso: hai que cumprir os seguintes requisitos: ter o título de Bacharelato ou equivalente, e superar unha proba específica para cada especialidade. Se non se ten o bacharelato ou equivalente pódese acceder superando unha proba de acceso en xuño para maiores de 16 anos sobre algunhas materias de bacharelato. Obtense o Título Superior, que equivale a Graduado Universitario.

Especialidades: 

Oferta educativa:
Conservatorio Profesional de Danza de Lugo: Danza clásica e danza contemporánea.


Máis información:


1 comentario:

  1. Hola Mónica, tengo un alumno que ha cursado las enseñanzas de grado profesional de danza y quiere acceder a las enseñanzas superiores de Danza, pero no tiene el título de bachillerato, entiendo que puede acceder mediante la prueba de acceso en junio para mayores de 16 anos... pero sabes dónde se realizan esas pruebas? dónde podría encontrar más información sobre esa prueba? Un millón de gracias!

    ResponderEliminar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...