Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Todas las entradas están organizadas en 10 categorías principales, que puedes consultar en la cabecera o en el margen derecho: Orientación académica y profesional, Técnicas de estudio, Tutoría, Atención a la diversidad, Convivencia, Padres, Presentaciones, Vídeos y Cortos, Gestión del Departamento de Orientación, IES A Sardiñeira.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".


Translate

martes, 10 de mayo de 2016

Instrucións de acceso e admisión nos estudos superiores de Deseño 2016Publicáronse as normas de acceso e admisión nos Estudos Superiores de Deseño de Moda, Produtos, Interiores e Gráfico nas escolas de Artes de Galicia para o curso 2016-2017.


REQUISITOS DE ACCESO: Cumprir algún. 
  • Estar en posesión do título de bacharelato ou equivalente e superar unha proba específica.
  • Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos e superar unha proba específica.
  • Ter un título de Ciclo Superior de Artes Plásticas e Deseño, para os cales se reserva un 20% das prazas. 
  • Superar unha proba de acceso (para os que non cumpren os requisitos académicos e teñen 18 anos) e posteriormente a proba específica. 
    Aquelas persoas que teñan pendente algunha das materias do bacharelato poderán realizar a dita proba e, no caso de obter praza, matricularse de forma provisional no prazo establecido; deberán acreditar a obtención do título de bacharel antes do inicio do curso no mes de setembro.
INSCRICIÓN:
A inscrición farase na Secretaría da Escola de Arte e Superior de Deseño de Galicia elixida en primeira ou única opción, no prazo comprendido entre o día seguinte ao da publicación da presente resolución e o 28 de maio, ambos os dous incluídos.

O prazo para inscribirse na proba específica vai dende 10 de maio ata o 7 de xuño de 2016.

PROBA ESPECÍFICA:
Celebrarase o 20 de xuño de 2016 na ESAD Pablo Picasso de A Coruña.

1ª Parte da proba: 
a) A historia das artes en xeral.
b) A historia das artes aplicadas, os oficios artísticos e o deseño en xeral. 

c) O deseño na especialidade que se aspira a cursar.

2ª Parte. 
  • Durante un máximo de catro horas, os aspirantes realizarán dous exercicios de debuxo: – 1º exercicio: debuxo mimético a man alzada, do natural ou a partir da documentación facilitada, dun modelo relacionado coa especialidade que se aspira a cursar, proposto polo tribunal, realizado a lapis de grafito sobre papel tamaño DIN A3. 
  • 2º exercicio: debuxo a man alzada, utilizando os sistemas e técnicas de representación máis apropiadas aos estudos que se aspira a cursar, que serán definidos polo tribunal, do modelo do exercicio anterior
MATRÍCULA NAS ENSINANZAS:
Entre o 6 e o 15 de xullo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...