Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".

Translate

miércoles, 19 de junio de 2019

Admisión nas Escolas Oficiais de Idiomas para o curso 2019/2020

A Consellería de Educación publicou a Circular 3/2019 coas normas para a preinscripción, admisión e matrícula nas Escolas Oficiais de Idiomas no vindeiro curso 2019-2020.


REQUISITOS: 
 • Ter 16 anos cumplidos no ano natural no que se comecen os estudos, ou 14 anos se opta a un idioma diferente da primeira lingua estranxeira cursada na ESO.
 • Non é preciso comezar os estudos desde o 1º curso (básico 1): consultar accesos directos por titulación na circular 3/2019.
 • As persoas que acrediten o título de bacharelato terán acceso ao primeiro curso do nivel intermedio B1 do idioma que acrediten como 1ª lingua estranxeira.
Deberá facer PREINSCRICIÓN :
O alumnado de novo acceso deberá realizar unha preincrición en liña a través da aplicación informática, según as instrucións sinaladas na circular. 
Ademais daquelas persoas que solicitan cursar estudos en 1º curso de nivel básico dun idioma por primeira vez, terán consideración de novo acceso a efectos de preincrición e adxudicación de prazas o seguinte alumnado:
 • Alumnado procedente das probas de clasificación.
 • Alumnado que solicita acceso directo por titulación.
 • Alumado que se incorpora á ensinanza presencial tras superar as probas certificación polo réxime libre.
 • Alumnado procedente de traslado de expediente.
 • Antigo alumnado que non estivera matriculado polo réxime oficial no curso 2018-2019.
 • Alumnado oficial con renuncia ou anulación de matrícula en 2018-2019.
Deberán facer MATRÍCULA DIRECTA:
O alumnado oficial do curso 2018-2019 que desexe continuar estudos no curso 2019-2020 no mesmo idioma e escola non debe facer preinscrición, senón que deberá realizar a reserva de praza en liña, desde o enderezo https://www.informaticacentros.com/xunta e de acordo coas instrucións que figuran no anexo III, e formalizar a matrícula na secretaría da EOI ou sección, se é o caso, nos prazos establecidos na circular.

PRAZOS:
 • Preinscrición: on line a través da aplicación www.eoidigital.com/preinsxunta do 2 ao 15 de setembro de 2019. Poderase facer unha única preinscrición con 3 preferencias priorizadas de grupos nun máximo de 2 idiomas.
 • Período de matrícula ordinaria: Do 1 ao 9 de xullo, segundo as instrucións de cada escola, para o alumnado oficial do curso 2018-2019 que desexe continuar os estudos no mesmo idioma e escola no curso 2019-2020 e supere todas as destrezas na convocatoria ordinaria.
 • Período de matrícula extraordinaria: Do 9 ao 27 de setembro, segundo as instrucións de cada escola, tendo en conta a data do sorteo de alumnado preinscrito e que o alumnado oficial coa cualificación de apto/a, non apto/a ou non presentado/a na convocatoria extraordinaria deberá matricularse entre o 9 e o 13 de setembro. 
 • Do 2 ao 9 de setembro, segundo as necesidades de cada escola, poderase permitir a matrícula do alumnado apto en xuño que non formalizara a súa matrícula no prazo establecido.
 • Unha vez rematado o proceso de matrícula, e ata o día 11 de outubro, no caso de quedaren prazas vacantes, cada escola poderá cubrilas coas listaxes de espera, en caso de habelas, ou atendendo as peticións de alumnado de novo acceso que non realizase o proceso de preinscrición.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...